BLÍŽÍ SE TERMÍN PRO PODÁNÍ ROČNÍHO HLÁŠENÍ O NAKLÁDÁNÍ SE SUROVÝMI DIAMANTY

Do 31. 3. 2019 mají osoby, které nakládají se surovými diamanty tak, že jejich činnost zahrnuje dovoz, vývoz, obchod nebo zpracování surových diamantů (např. osoby, které jsou držitelem zvláštní registrace), povinnost předložit Generálnímu ředitelství cel za uplynulý kalendářní rok 2018 roční hlášení o nakládání se surovými diamanty.

UPOZORNĚNÍ - Výše uvedená povinnost pro osoby, které jsou držiteli zvláštní registrace, nezaniká, i když se surovými diamanty nijak nenakládají (neobchodují, nezpracovávají, nedováží a ani nevyváží).

Bližší informace naleznete zde.

 

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/578

ze dne 13. dubna 2018, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty (změna Přílohy II - Seznamu členů Kimberleyského systému certifikace a jejich řádně jmenovaných příslušných orgánů)-

CS PNK_578-2018-mění_Přílohu_II_NR-2368-2002-provádí_Kimberleyský_systém_certifikace-surové_diamanty-cs.pdf

EN PNK_578-2018-mění_Přílohu_II_NR-2368-2002-provádí_Kimberleyský_systém_certifikace-surové_diamanty-en.pdf

 

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH ORGÁNŮ ČS EU

Seznam_příslušných_orgánů_ČS_EU-duben_2016-cs.pdf List of Member States' competent authorities.pdf

 

DOKUMENTY

Výroční zpráva EU pro KPCS (Annual Report EU 2014)

 

Pokyny pro obchod s EU (září 2015) (Guidelines on Trading with the EU)

 

Aktuální informace o prosazování KPCS (např. výskyt falešných certifikátů KP)

 

DALŠÍ INFORMACE

V následujících odkazech naleznete definici surových diamantů, jak vyplývá z Vysvětlivek k harmonizovanému systému popisu a číselného označování zboží k číslu 7102 (cs, en), které vydává Světová celní organizace (WCO) se sídlem v Bruselu, a z Vysvětlivek ke kombinované nomenklatuře Evropské unie (cs, en).

Dne 19. května 2005 vyšlo v Oficiálním věstníku EU v částce L126 Nařízení Komise (EU) č. 718/2005 (cs, en), kterým se na seznam příslušných orgánů Evropské unie doplňuje Generální ředitelství cel. Na základě této úpravy a v souladu s platným zněním zákona č. 440/2003 Sb. je možné do České republiky dovážet a z České republiky vyvážet surové diamanty z a do třetích zemí (tj. ze/do států mimo Evropskou unii).

Stránka byla publikována dne: 1. 3. 2019 8:50