CZ EN Translate
Menu

Aktuality

Blíží se termín pro podání ročního hlášení o nakládání se surovými diamanty

Do 31. 3. 2021 mají osoby, které nakládají se surovými diamanty tak, že jejich činnost zahrnuje dovoz, vývoz, obchod nebo zpracování surových diamantů (např. osoby, které jsou držitelem zvláštní registrace), povinnost předložit Generálnímu ředitelství cel za uplynulý kalendářní rok 2020 roční hlášení o nakládání se surovými diamanty.

UPOZORNĚNÍ - Výše uvedená povinnost pro osoby, které jsou držiteli zvláštní registrace, nezaniká, i když se surovými diamanty nijak nenakládají (neobchodují, nezpracovávají, nedováží a ani nevyváží).

Bližší informace naleznete zde.

 

​PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2​​020/130​​​​​

ze dne 28. ledna 2020, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty (změna Přílohy II- Seznamu členů Kimberleyského systému certifikace a jejich řádně jmenovaných příslušných orgánů – od 1. října 2019 bude Kimberleyský systém certifikace formálně provádět i zvláštní administrativní oblast Čínské lidové republiky Macao)

CS  PNK_130-2020-mění_Přílohu_II_NR-2368-2002-provádí_Kimberleyský_systém_certifikace-surové_diamanty-cs.pdf

EN  PNK_130-2020-mění_Přílohu_II_NR-2368-2002-provádí_Kimberleyský_systém_certifikace-surové_diamanty-en.pdf

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH ORGÁNŮ ČS EU

CS Seznam_příslušných_orgánů_ČS_EU-červenec_2019-cs.pdf 

ENSeznam_příslušných_orgánů_ČS_EU-červenec_2019-en.pdf

 

DOKUMENTY

Pokyny pro obchod s EU (září 2015) (Guidelines on Trading with the EU)

Aktuální informace o prosazování KPCS (např. výskyt falešných certifikátů KP)

 

DALŠÍ INFORMACE

V následujících odkazech naleznete definici surových diamantů, jak vyplývá z Vysvětlivek k harmonizovanému systému popisu a číselného označování zboží k číslu 7102 (cs, en), které vydává Světová celní organizace (WCO) se sídlem v Bruselu, a z Vysvětlivek ke kombinované nomenklatuře Evropské unie (cs, en).

Dne 19. května 2005 vyšlo v Oficiálním věstníku EU v částce L126 Nařízení Komise (EU) č. 718/2005 (cs, en), kterým se na seznam příslušných orgánů Evropské unie doplňuje Generální ředitelství cel. Na základě této úpravy a v souladu s platným zněním zákona č. 440/2003 Sb. je možné do České republiky dovážet a z České republiky vyvážet surové diamanty z a do třetích zemí (tj. ze/do států mimo Evropskou unii).

Stránka byla publikována dne: 15.03.2021 8:34
Skočit na začátek stránky