PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1189

 ze dne 8. července 2019, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty (změna Přílohy II - Seznamu členů Kimberleyského systému certifikace a jejich řádně jmenovaných příslušných orgánů, změna Přílohy III - Seznam příslušných orgánů členských států a jejich úkolů - nově Irsko, změna Přílohy IV- změna certifikátu kimberleyského procesu)

CS PNK_1189-2019-mění_Přílohu_II,III,IV_NR-2368-2002-provádí_Kimberleyský_systém_certifikace-surové_diamanty-cs.pdf

EN PNK_1189-2019-mění_Přílohu_II,III,IV_NR-2368-2002-provádí_Kimberleyský_systém_certifikace-surové_diamanty-en.pdf

 

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/578

ze dne 13. dubna 2018, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty (změna Přílohy II - Seznamu členů Kimberleyského systému certifikace a jejich řádně jmenovaných příslušných orgánů)-

CS PNK_578-2018-mění_Přílohu_II_NR-2368-2002-provádí_Kimberleyský_systém_certifikace-surové_diamanty-cs.pdf

EN PNK_578-2018-mění_Přílohu_II_NR-2368-2002-provádí_Kimberleyský_systém_certifikace-surové_diamanty-en.pdf

 

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH ORGÁNŮ ČS EU

CS Seznam_příslušných_orgánů_ČS_EU-červenec_2019-cs.pdf 

ENSeznam_příslušných_orgánů_ČS_EU-červenec_2019-en.pdf

 

DOKUMENTY

Pokyny pro obchod s EU (září 2015) (Guidelines on Trading with the EU)

Aktuální informace o prosazování KPCS (např. výskyt falešných certifikátů KP)

 

DALŠÍ INFORMACE

V následujících odkazech naleznete definici surových diamantů, jak vyplývá z Vysvětlivek k harmonizovanému systému popisu a číselného označování zboží k číslu 7102 (cs, en), které vydává Světová celní organizace (WCO) se sídlem v Bruselu, a z Vysvětlivek ke kombinované nomenklatuře Evropské unie (cs, en).

Dne 19. května 2005 vyšlo v Oficiálním věstníku EU v částce L126 Nařízení Komise (EU) č. 718/2005 (cs, en), kterým se na seznam příslušných orgánů Evropské unie doplňuje Generální ředitelství cel. Na základě této úpravy a v souladu s platným zněním zákona č. 440/2003 Sb. je možné do České republiky dovážet a z České republiky vyvážet surové diamanty z a do třetích zemí (tj. ze/do států mimo Evropskou unii).

Stránka byla publikována dne: 18. 7. 2019 6:07