CZ EN Translate
Menu

Legislativa

Nařízení Rady (ES) č. 2368/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty (konsolidované znění k 01-01-2020)

CS  NAŘÍZENÍ_RADY-2368-2002-Kimberleyský_systém_certifikace-konsolid_znění-2020-01-01-cs.pdf

EN  NAŘÍZENÍ_RADY-2368-2002-Kimberleyský_systém_certifikace-konsolid_znění-2020-01-01-en.pdf

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/130 ze dne 28. ledna 2020, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty

CS  PNK_130-2020-mění_Přílohu_II_NR-2368-2002-provádí_Kimberleyský_systém_certifikace-surové_diamanty-cs.pdf 

EN  PNK_130-2020-mění_Přílohu_II_NR-2368-2002-provádí_Kimberleyský_systém_certifikace-surové_diamanty-en.pdf

 

Nařízení Komise (ES) č. 718/2005 ze dne 12. května 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty

  • Dne 19. května 2005 vyšla v Oficiálním věstníku EU v částce L126 změna přílohy III nařízení č. 2368/2002 (cs, en), kterou se na seznam příslušných orgánů Evropské unie doplňuje Generální ředitelství cel.


Platné znění zákona č. 440/2003 Sb. , o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů
Act_No 440_2003_valid_from_2007-07-01.pdf, on the handling of rough diamonds, the conditions of their import, export and transit, and on amendment of certain acts

 

Vyhláška Ministerstva financí č. 111/2005 Sb.  ze dne 8. března 2005, kterou se stanoví vzor tiskopisu ročního hlášení o nakládání se surovými diamanty

 

Tiskopis hlášení o nakládání se surovými diamanty CZ 

Stránka byla publikována dne: 20.10.2020 7:04
Skočit na začátek stránky