Nařízení Rady (ES) č. 2368/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty (konsolidované znění k 30-04-2016 -  cs, en)

 

Nařízení Komise (ES) č. 718/2005 ze dne 12. května 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty

  • Dne 19. května 2005 vyšla v Oficiálním věstníku EU v částce L126 změna přílohy III nařízení č. 2368/2002 (cs, en), kterou se na seznam příslušných orgánů Evropské unie doplňuje Generální ředitelství cel.


Platné znění zákona č. 440/2003 Sb. , o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů
Act No. 440/2003 Coll  of 3 December 2003, on the handling of rough diamonds, the conditions of their import, export and transit, and on amendment of certain acts

 

Vyhláška Ministerstva financí č. 111/2005 Sb.  ze dne 8. března 2005, kterou se stanoví vzor tiskopisu ročního hlášení o nakládání se surovými diamanty

 

Tiskopis hlášení o nakládání se surovými diamanty CZ 

Stránka byla publikována dne: 12. 1. 2018 10:07