Nařízení Rady (ES) č. 2368/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty (konsolidované znění k 18-04-2018

CS NAŘÍZENÍ_RADY-2368-2002-Kimberleyský_systém_certifikace-konsolid_znění-2018-04-18-cs.pdf

EN NAŘÍZENÍ_RADY-2368-2002-Kimberleyský_systém_certifikace-konsolid_znění-2018-04-18-en.pdf

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1189 ze dne 8. července 2019, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty

CS PNK_1189-2019-mění_Přílohu_II,III,IV_NR-2368-2002-provádí_Kimberleyský_systém_certifikace-surové_diamanty-cs.pdf

EN PNK_1189-2019-mění_Přílohu_II,III,IV_NR-2368-2002-provádí_Kimberleyský_systém_certifikace-surové_diamanty-en.pdf

 

Nařízení Komise (ES) č. 718/2005 ze dne 12. května 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty

  • Dne 19. května 2005 vyšla v Oficiálním věstníku EU v částce L126 změna přílohy III nařízení č. 2368/2002 (cs, en), kterou se na seznam příslušných orgánů Evropské unie doplňuje Generální ředitelství cel.


Platné znění zákona č. 440/2003 Sb. , o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů
Act No. 440/2003 Coll  of 3 December 2003, on the handling of rough diamonds, the conditions of their import, export and transit, and on amendment of certain acts

 

Vyhláška Ministerstva financí č. 111/2005 Sb.  ze dne 8. března 2005, kterou se stanoví vzor tiskopisu ročního hlášení o nakládání se surovými diamanty

 

Tiskopis hlášení o nakládání se surovými diamanty CZ 

Stránka byla publikována dne: 18. 7. 2019 6:37