CZ EN Translate
Menu

Registrace

Osoba, která nakládá se surovými diamanty je povinna se v souladu s § 27 zákona č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 440/2003 Sb.“), registrovat (tzv. obecná registrace).
Úplné informace k obecné registraci

Kromě obecné registrace musí mít osoba, která nakládá se surovými diamanty způsobem, který zahrnuje dovoz, vývoz, obchod nebo zpracování surových diamantů za účelem podnikání, v souladu s § 28 zákona č. 440/2003 Sb., zvláštní registraci (tzv. zvláštní registrace).
Úplné informace ke zvláštní registraci

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Žádost o obecnou a zvláštní registraci se podává písemně u určeného celního úřadu, kterým je na území České republiky
Celní úřad Praha Ruzyně
Aviatická 12/1048
160 08 Praha 6

E-mail: podatelna650000@cs.mfcr.cz
Tel.: +420 261331035
Fax: +420 220562593
Datová schránka: fvjnzin

 

Kontaktní osoba pro oblast registrací:

(podání žádosti, změna údajů, zrušení registrace)

kpt. Mgr. Dana Hošťálková

Tel.: +420 261 331 012

E-mail: hostalkova@cs.mfcr.cz

Web: Základní informace k dovozu, vývozu a tranzitu surových diamantů


Podání žádosti o obecnou a zvláštní registraci nepodléhá správnímu poplatku. Žádost o obecnou i zvláštní registraci lze podat současně.

Forma žádosti o registraci je volná, zákon č. 440/2003 Sb. ani jeho prováděcí vyhláška žádný formulář žádosti neobsahuje. Pro účel podání žádosti o registraci lze využít „formuláře", které jsou k dispozici zde.

Při jakékoliv změně údajů uvedených v registraci je registrovaná osoba povinna do 15 dnů od jejich vzniku je písemně oznámit  Celnímu úřadu Praha Ruzyně.
Přestane-li registrovaná osoba nakládat se surovými diamanty, může písemně požádat určený celní úřad o zrušení registrace. Forma podání žádosti o zrušení registrace je volná.

 

UPOZORNĚNÍ

Dovoz surových diamantů  pro účely podnikání i pro jiné účely než podnikání bez příslušné registrace není možný (§ 34 a § 35 zákona č. 440/2003 Sb., z nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, v platném znění).


Evidence o surových diamantech - osoba, která nakládá se surovými diamanty, je povinna vést jejich evidenci, která musí obsahovat údaje o změně vlastnických práv k surovým diamantům a údaje pro jejich určení (§ 30 a § 31 zákona č. 440/2003 Sb.); je povinnost uchovávat evidenci nejméně 10 let od konce kalendářního roku, v němž došlo ke změně údajů.


Roční hlášení o nakládání se surovými diamanty - osoba, která nakládá se surovými diamanty tak, že její činnost zahrnuje dovoz, vývoz, obchod nebo zpracování surových diamantů (např. osoba, která je držitelem zvláštní registrace) je povinna předložit Generálnímu ředitelství cel do 31. března každého roku za uplynulý kalendářní rok roční hlášení (§ 32 odst. 1 zákona č. 440/2003 Sb.). Další informace naleznete zde .

 

Stránka byla publikována dne: 03.09.2021 14:22
Skočit na začátek stránky