CZ EN Translate
Menu

Úkoly OLAF

​ 


Síť komunikátorů OLAF - (OAFCN)

(OAFCN): informace jako prostředek prevence, služba pro obyvatelstvo Evropy

Všechny formy podvodů proti finančním zájmům Společenství, od vyhýbání se placení daní a cel, která jsou zdrojem evropského rozpočtu, po zneužití finančních podpor zajišťovaných Společenstvím, mají za následek podstatnou, závažnou ztrátu pro evropské daňové poplatníky.

Daňoví poplatníci musí být informováni o případech podvodů, ale také o tom, co bylo učiněno, na národní úrovni i na úrovni Společenství, o tom, že bylo zajištěno nejlepší nakládání s jejich penězi a že boj proti podvodům je co nejefektivnější.

Síť komunikátorů OLAF (OAFCN), která byla vytvořena v roce 2001, seskupuje mluvčího OLAFu s útvary pro styk s veřejností v národních vyšetřujících službách, se kterými OLAF spolupracuje – jak v členských státech tak v kandidátských zemích.

Síť, která napomohla i při výrobě této publikace, usiluje o zvýšení povědomí mezi evropskou veřejností o nutnosti programu zaměřeného proti podvodům, která by byla vyvážená a efektivní napříč celou Evropskou unií.

Tato síť je zaměřena na:

  • prevenci proti podvodům prostřednictvím „free flow“ informací: „Prevence je lepší než léčba“,
  • vytváření permanentního dialogu mezi externí komunikační službou OLAFu a jejími partnery v národních pátracích službách,
  • informování evropského obyvatelstva o tom, čím se zabývá OLAF a jeho partneři v členských státech, ať společně nebo individuálně, za účelem ochrany svých finančních zájmů,
  • poskytování informací k všeobecnému uveřejnění (zejména prostřednictvím médií) týkajících se boje proti podvodům a nezákonnému jednání směřujícímu proti finančním zájmům Evropské unie.
  • OAFCN se snaží dodat váhu činnostem národních pátracích služeb a postavit do centra pozornosti nejen práci konanou v jednotlivých členských státech, ale rovněž všeobecné aspekty Společenství týkající se boje proti podvodům.
  • V rozsahu veškerých právních a operačních možností sledují členové sítě nově vydaná vydání, která se týkají vzájemných zájmů.
  • V rozsahu veškerých právních a operačních možností se členové sítě vzájemně informují o aktuálně publikovaných případech, které by mohly zajímat příslušné další členy. ​
Stránka byla publikována dne: 01.06.2017 7:25
Skočit na začátek stránky