Jaké jsou podmínky pro přijetí k Celní správě ČR?

Otázka:
Jaké jsou podmínky pro přijetí k Celní správě ČR?

Odpověď:
Služební poměr je upraven zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů. Do služebního poměru může být přijat občan, (dále jen „uchazeč“) který
a) o přijetí písemně požádá,
b) má občanství České republiky,
c) je starší 18 let,
d) je plně způsobilý k právním úkonům,
e) je bezúhonný,
f) splňuje stupeň (obor) vzdělání stanovený pro služební místo, na které má být ustanoven,
g) je zdravotně, osobnostně a fyzicky způsobilý k výkonu služby,
h) k termínu přijetí do služebního poměru celníka není členem politické strany nebo politického hnutí,
i) k termínu přijetí do služebního poměru celníka nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a není členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost.
Další podrobné informace získáte zde.
Při prvním přijetí do služebního poměru je celník ustanoven na volné služební místo v základní 2. tarifní třídě. Do vyšší tarifní třídy může být uchazeč ustanoven při přijetí do služebního poměru jen na základě výsledků výběrového řízení v souladu s § 22 odst. 4 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů. Výběrová řízení na volná místa v celní správě naleznete zde.

Stránka byla publikována dne: 2. 11. 2012 13:25