CZ EN Translate
Menu

Nedoručená zásilka

Otázka:
Dobrý den, dne 29.8.2012 mi byla odeslána zásilka z číny a doteď jsem ji nedostal. Na poště mi řekli, že k nim balíček vůbec nedorazil a odkázali mne na Vás, že by mohl být teoreticky na Vašem skladě. Děkuji předem za případné informace o stavu zásilky či kontakty na osoby, které mi pomůžou tuto nalézt.

Odpověď:
zboží, které přichází na území EU (tedy i ČR) ze zemí mimo EU podléhá celním procedurám. Aby se mohlo dostat k příjemci, je nutné ho nejdříve v souladu s právními normami EU (Nařízení Rady (EHS) č.2913/92 celní kodex Společenství a jeho prováděcí předpis Nařízení Komise č.2454/93) propustit do režimu volného oběhu. Návrh na propuštění zboží do daného režimu podává příjemce zboží nebo jím zvolený zástupce (dále jen „deklarant“). Celní orgán na základě tohoto návrhu pouze vydává rozhodnutí v tomto řízení a nijak neparticipuje na jeho dopravě či případné další manipulaci (skladování apod.). Délka celního řízení není zákonem stanovena, v průměru trvá 30 – 60 minut.  Za předpokladu, že se v rámci tohoto řízení vyskytnou důvodné pochybnosti o správnosti deklarovaných údajů, zahájí celní úřad tzv. ověřování údajů uvedených v celním prohlášení, včetně možné fyzické kontroly zboží. O tomto zahájení je vždy informován deklarant formou „Výzvy k odstranění nedostatků“, která má náležitosti rozhodnutí. Nedošlo-li k této popsané situaci, je nutné se opětovně obrátit na dopravce zboží, který má veškeré informace o stavu Vaší zásilky.
Stránka byla publikována dne: 26.02.2014 9:16
Skočit na začátek stránky