CZ EN Translate
Menu

Neobchodní zásilka

Otázka:
Mohu se ještě zeptat na postup koupě vesty?
Mám si ji normálně objednat na adresu bydliště na dobírku.
A balík bude automaticky prověřen a proclen?

Odpověď:
Zboží, které přichází na území EU (tedy i ČR) ze zemí mimo EU podléhá celním procedurám. Aby se mohlo dostat k příjemci, je nutné ho nejdříve v souladu s právními normami EU (Nařízení Rady (EHS) č.2913/92 celní kodex Společenství a jeho prováděcí předpis Nařízení Komise č.2454/93) propustit do režimu volného oběhu. Návrh na propuštění zboží do daného režimu podává příjemce zboží nebo jím zvolený zástupce (dále jen „deklarant“). Celní orgán na základě tohoto návrhu pouze vydává rozhodnutí v tomto řízení a nijak neparticipuje na jeho dopravě či případné další manipulaci (skladování apod.). Délka celního řízení není zákonem stanovena. Celní řízení trvá v průměru 30 – 60 minut Za předpokladu, že se v rámci tohoto řízení vyskytnou důvodné pochybnosti o správnosti deklarovaných údajů, zahájí celní úřad tzv. ověřování údajů uvedených v celním prohlášení, včetně možné fyzické kontroly obsahu zásilky. O tomto zahájení je vždy informován deklarant formou výzvy, která má náležitosti rozhodnutí.
Pro neobchodní zásilky možno využít zastoupení v celním řízení Českou poštu s.p., která zásilku bude přepravovat.Vaše zásilka bude dopravena na poštu s mezinárodním provozem na Plzeňské ulici 139 v Praze 5. Česká pošta Vám zašle oznámení o příchodu zásilky a Vy máte možnost se nechat zastoupit nebo si zásilku na výše uvedené adrese vyzvednout a na tamním celním úřadu ji předložit k vyclení. Společně se zbožím předložíte doklad o ceně skutečně placené do zahraničí a průkaz totožnosti. Ze zásilky bude vyměřeno clo dle kombinované nomenklatury celního sazebníku, který je členěn podle druhu zboží a vychází se z ceny placené do zahraničí (není tedy podstatné, zdali je věc nová či použitá) ze zásilky bude dále vyměřeno DPH ve výši 21 % (cena zboží +  navýšení o clo + přepravní náklady).
Stránka byla publikována dne: 26.02.2014 9:15
Skočit na začátek stránky