CZ EN Translate
Menu
  • Úvod
    • FAQ
      • Příbuzný mi chce poslat dárek z USA.

Příbuzný mi chce poslat dárek z USA.

Otázka:
Příbuzný mi chce poslat dárek z USA.

Odpověď:
dárkem jsou dle článku č. 25 - 27 nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 (obsah článků viz níže) dárkové zásilky odesílané soukromou osobou ze třetí země jiné soukromé osobě, která se nachází ve Společenství, musí se jednat o dovoz neobchodní povahy. Osvobozeno je však jen zboží do hodnoty 45 EUR.
Jako přepočítací kurz pro stanovení limitů pro osvobození zboží v zásilce od cla  DPH (tedy 45 EUR v národní měně se užívají kurzy platné v první pracovní den měsíce října s účinností od 1. ledna následujícího kalendářního roku (viz čl. 18 odst. 2 Nařízení rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává Celní kodex Společenství, ve znění pozdějších předpisů). Uvedený kurz zjistíte pomocí aplikace "Kurzovní lístek". Kurz EUR_LIMIT ve spodní části aplikace.
           Články č. 25-27 NR (ES) 1186/2009:
„Článek 25
    1. Za podmínek stanovených v článcích 26 a 27 je od dovozního cla osvobozeno zboží obsažené v zásilkách odesílaných soukromou osobou ze třetí země jiné soukromé osobě, která se nachází na celním území Společenství, jedná-li se o dovoz neobchodní povahy. Osvobození od dovozního cla podle tohoto odstavce se nevztahuje na zásilky odeslané z ostrova Helgoland.
    2. Pro účely odstavce 1 se má za to, že dovážené zásilky jsou "neobchodní povahy", jestliže:
a) jsou dováženy příležitostně;
b) obsahují výhradně zboží určené k osobnímu použití příjemcem nebo jeho rodinou, přičemž toto zboží nesmí povahou ani množstvím svědčit o obchodním záměru;
c) jsou zasílány, aniž by příjemce odesílateli cokoli platil.
Článek 26
    1. Od dovozního cla je osvobozeno zboží uvedené v čl. 25 odst. 1 v každé zásilce jen do hodnoty 45 EUR, včetně hodnoty zboží uvedeného v článku 27.
     2. Přesahuje-li úhrnná hodnota zásilky více kusů zboží částku uvedenou v odstavci 1, platí osvobození až do uvedené částky pro ty kusy zboží, které by byly osvobozeny od dovozního cla, kdyby byly dováženy samostatně, přičemž hodnotu jednoho kusu zboží nelze dělit.
Článek 27
     Od dovozního cla je osvobozeno zboží uvedené v čl. 25 odst. 1 v každé zásilce u níže uvedeného zboží od každého druhu jen v tomto množství:
a) tabákové výrobky:
- 50 kusů cigaret,
- 25 kusů doutníčků (doutníky o hmotnosti nejvýše 3 g na kus),
- 10 kusů doutníků,
- 50 gramů tabáku ke kouření, nebo
- úměrná souprava těchto výrobků;
b) alkoholické nápoje:
- destiláty a lihoviny se skutečným obsahem alkoholu vyšším než 22 % objemových; nedenaturovaný líh s obsahem alkoholu 80 % objemových nebo více: 1 litr, nebo
- destiláty a lihoviny, aperitivy na bázi vína nebo lihu, tafia, saké nebo podobné nápoje s obsahem alkoholu nepřevyšujícím 22 % objemových; šumivá vína, likérová vína: 1 litr, nebo úměrná souprava těchto výrobků a
- nešumivá vína: 2 litry;
c) parfémy: 50 gramů, nebo toaletní vody: 0,25 litru.“
Při překročení limitu 45 EUR je ze zásilky z USA vypočtena sazba cla dle kombinované nomenklatury celního sazebníku ve výši podle druhu dováženého zboží, ve Vašem případě 2,7 % a DPH ve výši 21 % (cena zboží+ povýšené o clo+poštovné).
Hodnota zásilek je vypočítávána z ceny uvedené na hodnověrném dokladu, který se vztahuje k dováženému zboží. Takový doklad by měl být, pokud je to možné, přiložen k zásilce, aby byl dostupný již v průběhu kontroly zásilky např. prohlášení o hodnotě za zaslané zboží v ceně (uvést hodnotu zasílaného zboží), nebo fakturační doklad.
Stránka byla publikována dne: 08.01.2013 10:35
Skočit na začátek stránky