CZ EN Translate
Menu

Stěhování osobních věcí

Otázka:
Dobry den chtel jsem se optat kdyz dlouhodobe ziju v USA a ted jsem se rozhold stehovat domu a sebou vzit svoje osobni veci jako auto pocitac a spoustu jine.. co vse musim splnovat proto abych nemusel platit CLO protoze to nemam za ucelem vydelku pouze se stehuju... Dekuji za odpoved.

Odpověď:
jestliže se budete po dlouhodobém pobytu v USA stěhovat do České republiky, máte nárok na uplatnění osvobození od dovozních poplatků dle nařízení Rady č. 1186/2009, které stanový přesné podmínky pro osvobození od celních poplatků.  Do tohoto osvobození se vztahuje i dovoz osobního motorového vozidla.

Pro uplatnění osvobození od dovozních poplatků při stěhování po dlouhodobém pobytu musíte splňovat následující kritéria:
při stěhování fyzických osob do zemí Evropského společenství podléhá jejich osobní majetek celním formalitám. Při celním řízení můžete požádat příslušný celní úřad, aby Vám stěhované věci osvobodil od dovozního cla. Pokud jsou osvobozeny od dovozního cla, jsou osvobozeny také od DPH. Podle Nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 o systému Společenství pro osvobození od cla je osvobozen osobní majetek, který byl v držení osoby a jedná se o nespotřebitelné věci, byl užíván v místě bývalého obvyklého místa pobytu nejméně šest měsíců přede dnem, ke kterému ukončil obvyklý pobyt v třetí zemi odeslání a je v novém místě pobytu určen ke stejnému účelu používání. Osobním majetkem jsou věci určené k osobnímu užívání osoby nebo pro potřeby její  domácnosti a  tvoří ho zejména vybavení domácnosti, jízdní kola a motocykly, osobní motorová vozidla a jejich přívěsy, obytné přívěsy, sportovní nebo rekreační plavidla a sportovní nebo rekreační letadla.
Osobní majetek tvoří dále domácí zásoby odpovídající běžnému zásobení rodiny, zvířata v zájmovém chovu a jezdecká zvířata, ale také přenosné nástroje a přístroje potřebné k výkonu povolání dané osoby. Osobní majetek nesmí povahou ani množstvím svědčit o obchodním záměru. Osvobození od dovozního cla mohou využít pouze osoby, které měly místo obvyklého pobytu mimo území Společenství nepřetržitě po dobu nejméně 12 měsíců. Tuto skutečnost může doložit například pojištěním, nájemní smlouvou, výpisy z banky, pracovní smlouvou.
Od dovozního cla nejsou osvobozeny alkoholické výrobky, tabák a tabákové výrobky, užitkové dopravní prostředky, předměty použitelné při výkonu povolání jiné než přenosné
nástroje a přístroje potřebné k výkonu povolání. S výjimkou mimořádných případů je osobní majetek osvobozen od dovozního cla, pokud je navržen v celním prohlášení na propuštění do volného oběhu ve lhůtě dvanácti měsíců ode dne, ke kterému osoba zahájila obvyklý pobyt na celním území Společenství. Osobní majetek může být propuštěn do volného oběhu najednou nebo postupně. Pokud si chcete dovézt zboží ještě před tím, než ukončíte pobyt mimo území Společenství, můžete se nechat v celním řízení zastoupit.  (Více informací o zastupování v celním řízení se můžete dočíst v čl. 5 a čl. 64, odst. 1 a 2 Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92).
Osobní majetek vám bude osvobozen, pokud písemně prohlásíte, že na území Společenství obvyklý pobyt skutečně zahájíte, a to do šesti měsíců. Toto za Vás může udělat zástupce, ovšem  na základě Vaší plné moci. Celní úřad pak zajistí celní jistotu - clo a DPH. Peníze zůstanou na účtu celního úřadu, a jakmile doložíte místo obvyklého pobytu na území Společenství, budou Vám peníze za složenou celní jistotu vráceny.

Pro převoz vašich věcí doporučujeme firmy, které se tímto zabývají. Veškeré celní formality za Vás vyřídí a dle smlouvy i dovezou do místa bydliště v České republice, kde budou i procleny. Pokud budete mít zástupce-deklaranta, nemusíte být přítomní u celního řízení. Důležitým podkladem bude seznam věcí, které si budete stěhovat, který by měl stačit k tomu, že tyto věci jsou již používané věci osobní potřeby. Seznam stěhovaných věcí by měl být natolik podrobný, aby byl plně ztotožnitelný se zbožím, které je uvedeno právě na seznamu. Ve Vašem případě postačí technický průkaz k vozidlům, kde se bude při proclení kontrolovat VIN kód.

Pro osvobození od dovozních oplatků postačí žádost a doložení výše uvedených dokumentů, které prokazují Váš dlouhodobý pobyt.

 

 

Žádost o osvobození od dovozních poplatků má volnou formu, může vypadat např. takto:

Celní úřad …….

datum

žádost oprávněné osoby o osvobození osobního majetku od dovozního cla a DPH a prohlášení o zahájení obvyklého pobytu

Já, níže podepsaný  jméno a příjemní dat. nar., bytem, Vás tímto žádám o osvobození mého osobního majetku od dovozního cla na základě článku 3-11,kap.1 hlava 1. Nař. Rady č. 1186/2009 a  od DPH dle zákona 235/2004 Sb., který propouštím do volného oběhu. Osobní majetek nebude sloužit ke komerčnímu užití.
               
                Čestně prohlašuji, že jsem od roku ….bydlel na adrese…….
  
 Současně s tím prohlašuji, že jsem již zahájil obvyklý pobyt na území České republiky.
  
 Přílohou této žádosti a prohlášení přikládám doklad o zahájení obvyklého pobytu na území České republiky, a to uzavřenou nájemní smlouvu na RD a seznam dovážených osobních věcí.

 Za kladné vyřízení předem děkuji.       

        Oprávněná osoba:

        ______________________________
        podpis

 

Stránka byla publikována dne: 26.02.2014 9:13
Skočit na začátek stránky