CZ EN Translate
Menu

Zboží dovážené z EU

Otázka:
Měla bych dotaz ohledně povinnosti zdanit a proclít zboží ze Slovenska v celkové hodnotě 100liber.
Nerada bych se dopustila nějaké chyby a následného doměření cla nebo DPH.

Odpověď:
Za předpokladu, že zboží zakoupené na Slovensku, které je součástí Společenství dle Celního kodexu, nebo jiných států EU bylo na tomto území vyrobeno nebo do něj dovezeno a řádně prošlo celním řízením na území Společenství (EU), pak již nepodléhá celnímu dohledu ve smyslu Nařízení Rady (EHS) č.2913/1992 – Celní kodex Společenství a není tedy ani vyžadováno splnění jakýchkoliv celních formalit včetně placení cla, popř. celního dluhu. Takové zboží získá tzv.“celní status Společenství“ dle čl. 4 odst. 7 Celního kodexu Společenství.
Při pořízení zboží pro vlastní spotřebu se v oblasti daně z přidané hodnoty bude jednat o zaplacení daně z přidané hodnoty ve státě nákupu. V České republice již nemáte žádnou povinnost k zaplacení daně.
Stránka byla publikována dne: 26.02.2014 9:14
Skočit na začátek stránky