CZ EN Translate
Menu
  • Úvod
    • Tiskové zprávy
      • 2014
        • Generální ředitelství cel a Státní zemědělská a potravinářská inspekce podepsali memorandum o spolupráci
Celní správa České republiky
Generální ředitelství cel
Oddělení Vztahů k veřejnosti
Budějovická 7
Praha 4

V Praze 25.09.2014


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Generální ředitelství cel

Generální ředitelství cel a Státní zemědělská a potravinářská inspekce podepsali memorandum o spolupráci

Novou dohodu o spolupráci mezi Generálním ředitelstvím cel (GŘC) a Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí (SZPI) dnes podepsali plk. Mgr. Petr Kašpar, generální ředitel GŘC a ing. Martin Klanica, ústřední ředitel SZPI. Účelem dohody je stanovit podrobná pravidla pro vzájemnou spolupráci a poskytování informací mezi SZPI a Celní správou ČR (CS) při výkonu úředních kontrol. Spolupráce se týká zejména kontroly dovozu potravin ze zemí mimo EU, včetně těch, které vstupují na území EU v ČR a mají cílovou destinací v jiném státě EU a zajistit tak odpovídající ochranu trhu s potravinami v ČR i společného trhu EU. Vzájemná kooperace se vztahuje mj. i na nezbytná preventivní opatření u potravin, které mohou představovat vážné riziko pro lidské zdraví a potravin, pro které Evropská Komise stanovuje zvláštní podmínky pro dovoz na území EU. Dohoda o výměně informací se týká rovněž potravin určených na vývoz do zemí mimo EU s cílem zabránit vývozu potravin poškozujících lidské zdraví, nebo potravin jinak neodpovídajících právním předpisům.

 

GŘC a SZPI dohodu o spolupráci poprvé podepsali v roce 2004 a pravidelně ji obnovují, rozšiřují či zpřesňují. S aktuálními výsledky spolupráce SZPI a GŘC je možné se seznámit mj. v tiskových zprávách (např. zprávy z 15. 2. 2013, 22. 10. 2013, 17. 6. 2014, 12. 9. 2014).


mjr. Mgr. Jiří Barták
vedoucí oddělení vztahů k veřejnosti a tiskový mluvčí Generálního ředitelství cel
tel: +420 261 331 921
mobil: +420 725 370 040
fax: +420 261 332 100
e-mail: media@cs.mfcr.cz
Skočit na začátek stránky