CZ EN Translate
Menu
  • Úvod
    • Tiskové zprávy
      • 2014
        • Informace z tiskové konference k celorepublikové akci týmu KOBRA realizované pod krycím názvem RIVER
Celní správa České republiky
Generální ředitelství cel
Oddělení Vztahů k veřejnosti
Budějovická 7
Praha 4

V Praze 09.10.2014


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Generální ředitelství cel

Informace z tiskové konference k celorepublikové akci týmu KOBRA realizované pod krycím názvem RIVER

Daňová KOBRA zasahovala od 7. do 9. října 2014 na čtyřiceti místech České republiky. Případ s krycím názvem "RIVER" rozpracovali členové týmu KOBRA (Útvar odhalování korupce a finanční kriminality, Generální ředitelství cel a Generální finanční ředitelství) v úzké spolupráci s Finančně analytickým útvarem Ministerstva financí od poloviny března 2014. Vlastní operativní činností získali informace směřující k organizované skupině, která se měla zabývat fiktivním dodáváním tabákových výrobků a alkoholu na Slovensko, do Polska a do Maďarska. Z krácení daní ve výši téměř 253 milionů korun bylo obviněno šest osob, kterým v případě pravomocného rozsudku hrozí až desetiletý trest odnětí svobody.

Prověřování možných daňových úniků přivedlo členy týmu KOBRA k šestici mužů ve věku od 29 do 59 let. Ti měli podle dosavadních zjištění nejméně od 1. srpna 2011 do současné doby po předchozí vzájemné dohodě s úmyslem obohatit se na úkor státu fiktivně deklarovat dodání cigaret a alkoholu z České republiky do jiných členských států Evropské unie. Nicméně tyto výrobky nebyly vyvezeny do zahraničí, ale měly být prodávány na území České republiky.

Za tímto účelem měly obviněné osoby založit několik tuzemských a zahraničních obchodních společností, které buď samy ovládaly, nebo do nich měly dosadit osoby na pozicích tzv. bílých koní.  Podle závěrů pracovníků týmu KOBRA tak tímto jednáním měla být způsobena škoda na dani z přidané hodnoty ve výši nejméně 252.796.995,- Kč.

K samotnému zásahu přistoupili členové KOBRA v úterý 7. října 2014 poté, co shromáždili dostatečné množství důkazů k podezřelým aktivitám všech osob. V rámci úkonů došlo k zadržení 15 osob a následně bylo provedeno 15 domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor. Z celkem 15 zadržených osob bylo 6 obviněno z trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. Zbývající podle závěrů kriminalistů pracovaly jako řidiči či účetní.

Jako výnos z trestné činnosti bylo zajištěno nejméně 800 tisíc Euro na bankovních účtech a dalších 50 tisíc Euro v hotovosti. V rámci daňové exekuce bylo zabaveno 11 milionů korun na bankovních účtech, 46 vozidel, cigarety, alkohol a potraviny v celkové hodnotě cca 100 miliónů korun. 

Vzhledem k tomu, že realizace probíhala nepřetržitě tři dny na území celé České republiky, bylo do akce zapojeno více než 600 pracovníků týmu Kobra. Akce se zúčastnily i útvary Armády ČR a Vojenské policie, které zajišťovaly logistickou podporu. Věc dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Praze.


mjr. Mgr. Jiří Barták
vedoucí oddělení vztahů k veřejnosti a tiskový mluvčí Generálního ředitelství cel
tel: +420 261 331 921
mobil: +420 725 370 040
fax: +420 261 332 100
e-mail: media@cs.mfcr.cz
Skočit na začátek stránky