CZ EN Translate
Menu
Celní správa České republiky
Generální ředitelství cel
Oddělení Vztahů k veřejnosti
Budějovická 7
Praha 4

V Praze 14.11.2014


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Generální ředitelství cel

Operace „PALETA“ - organizátor dovozu 182 kg heroinu se zabýval i obchody s pervitinem

V rámci navazující operace „PALETA“ se policistům Národní protidrogové centrály SKPV ve spolupráci s Celní protidrogovou jednotkou GŘC a německými orgány, podařilo odhalit rozsáhlý mezinárodní nelegální obchod s látkou určenou k výrobě metamfetaminu (pervitin). Jedná se o chlorpseudoefedrin, který byl pachateli nově vyvinut tak, aby obešli trestní legislativu evropských zemí a zároveň našli náhradu za stále více kontrolovaný pseudoefedrin.
Kriminalisté se s touto látkou poprvé setkali v říjnu roku 2013, kdy byla v rámci operace „TAT“ rozkryta skupina 8 osob, které vyráběly a distribuovaly metamfetamin (viz. tisková zpráva NPC ze dne 21.10.2013). Při domovních prohlídkách byly nalezeny velkoobjemové výrobny pervitinu, značné množství chemikálií a 100 kg bílé sypké látky, která byla později chemickými experty policie identifikována právě jako chlorpseudoefedrin. Získané poznatky naznačovaly, že látka by mohla pocházet ze Spolkové republiky Německo. Na základě těchto informací započala v této trestní věci intenzivní spolupráce s německými orgány vymáhajícími právo.
Prováděným šetřením bylo potvrzeno, že ve spolkové zemi Sasko působí skupina osob, která disponuje značným množstvím chlorpseudoefedrinu a podílí se na jeho prodeji odběratelům do České republiky. V Čechách následně docházelo k výrobě metamfetaminu, který se poté vracel do Spolkové republiky Německo, dílem byl určen i na náš trh.
Vlastní rozpracování případu bylo zahájeno společným týmem detektivů NPC a CPJ GŘC v únoru 2014. V jeho průběhu byla navázána úzká spolupráce se Spolkovým kriminálním úřadem Wiesbaden (BKA), kde bylo vedeno zrcadlové šetření pod krycím názvem „DISCOUNT“.

Hlavním organizátorem této trestné činnosti v České republice byl občan Turecka žijící dlouhodobě v Praze. Ve spojení s českými občany, jež využíval jako kurýry, odebíral v SRN chlorpseudoefedrin v množství desítek kilogramů, ze kterého nechával vyrábět v České republice metamfetamin nebo chlorpseudoefedrin dodával dalším samostatným výrobcům. Tento občan Turecka se dále podílel na zorganizování dovozu 182 kg heroinu do ČR (viz. tisková zpráva Celní správy ČR ze dne 4.3.2014), který byl orgány Celní správy nalezen dne 28.02.2014 ukrytý v paletách nákladu dovezeného kamionem z Turecka do ČR. 

V průběhu rozpracování a během závěrečné realizace operace „PALETA“ bylo v České republice zajištěno:

182 kg heroinu,

0,4 kg metamfetaminu,

0,5 kg chlorpseudoefedrinu,

16.000,- EUR v hotovosti z trestné činnosti

5 osobních vozidel použitých k trestné činnosti

3 krátké a jedna dlouhá střelná zbraň a střelivo

padělané doklady totožnosti

V průběhu operativního rozpracování a během závěrečné realizace paralelní operace „DISCOUNT“ bylo v SRN zajištěno:

2900 kg chlorpseudoefedrinu,

4 kg metamfetaminu

17.000,- EUR v hotovosti.

V České republice bylo při závěrečné realizaci případu zadrženo sedm osob, které jsou v současné době vazebně trestně stíhány. Za zvlášť závažný zločin nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy podle § 283 odst. 1, odst. 2 písm. a), odst. 3 písm. c) odst. 4 písm. c) trestního zákona, za což jim v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody v délce 10 až 18 let. V Německu je pro popisovanou trestnou činnost vazebně stíháno rovněž sedm osob.

„Akce „PALETA“ je dalším důkazem naplňování priorit vyhlášených vedením Policie ČR v oblasti snižování nabídky a dostupnosti nelegálních drog. Objemem zajištěného prekurzoru je ve středoevropském prostoru ojedinělá. V konečném důsledku bylo zabráněno výrobě více než 2,3 tunám metamfetaminu, jehož hodnota by na českém nelegálním trhu činila 1.600.000.000,- Kč. Roční spotřeba metamfetaminu v ČR se odhaduje na 6 tun, přičemž v celé Evropě je zachyceno okolo 1 tuny metamfetaminu ročně. Akce je rovněž důkazem vynikající přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Německem, uvedl policejní prezident brig. gen. Tomáš Tuhý.


mjr. Mgr. Jiří Barták
vedoucí oddělení vztahů k veřejnosti a tiskový mluvčí Generálního ředitelství cel
tel: +420 261 331 921
mobil: +420 725 370 040
fax: +420 261 332 100
e-mail: media@cs.mfcr.cz
Skočit na začátek stránky