CZ EN Translate
Menu
Celní správa České republiky
Generální ředitelství cel
Oddělení Vztahů k veřejnosti
Budějovická 7
Praha 4

V Praze 20.04.2018


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Generální ředitelství cel

Celní správa a elektronický obchod

​Včera ve   Francouzském institutu v Praze pořádalo Generální ředitelství cel a Ekonomické oddělení Francouzského velvyslanectví v České republice ve spolupráci s francouzskou celní správou a Francouzským institutem Česko-francouzské kolokvium zaměřené na přeshraniční elektronický obchod (e-commerce).

Účastnila se jej bezmála stovka hostů z řad obchodní veřejnosti i zástupců celní a finanční správy.

Kolokvium společně zahájili pan Roland Galharague, francouzský velvyslanec v ČR, a paní Alena Schillerová, ministryně financí ČR, kteří zmínili aktuálnost daného tématu v souvislosti s rozvojem informačních a komunikačních technologií přinášejícím obrovský nárůst národního a přeshraničního elektronického obchodu. Významným úkolem, který přinesla novela EU směrnice o DPH k 1. lednu 2021 pro celní a finanční správy členských států EU, je zajistit efektivní vyměření a výběr DPH u zasílaného třetizemního zboží, zejména s hodnotou do 22 EUR, podmíněnou rychlou výměnou elektronických dat o dováženém zboží.

Úvodní prezentaci za českou finanční správu měla Lenka Mikulíková z odboru nepřímých daní Generálního finančního ředitelství a Jiří Štrupl z celního odboru Generálního ředitelství cel. Oba informovali veřejnost o aktuální legislativní změně v oblasti DPH a o připravovaných opatřeních v oblasti e-commerce na národní i unijní úrovni, která budou platná od roku 2021. Od tohoto data ruší směrnice EU stávající osvobození od DPH u zasílaných třetizemních zásilek s hodnotou do 22 EUR. Zástupci českých i francouzských celních a daňových správ, stejně jako přepravci, očekávají enormní zatížení způsobené povinností předkládat na tyto zásilky celní prohlášení. Loni evidovala česká celní správa dovoz téměř 16 milionů třetizemních zásilek v hodnotě nižší než 22 EUR. V této souvislosti zmínil Claude Le Coz, vedoucí celního odboru francouzské celní správy, že je třeba vyvinout komplexní a efektivní celní systémy pro výměnu údajů o dovozu a vstupu zboží do Unie do konce roku 2025.

Následně zástupci České pošty a společnosti DPD, která je součástí francouzské pošty, a významných firem působících v dovozu přeshraničních e-commerce zásilek, se podělili o své praktické zkušenosti a představili poskytované služby z oblasti expresní přepravy a přeshraničního elektronického obchodu.

 Prostředí Česko-francouzského kolokvia je vždy využito k prohloubení spolupráce zástupců české a francouzské celní správy a zejména k výměně informací mezi nimi a tuzemskou obchodní veřejností, která směřuje ke zlepšení vzájemných vztahů a řešení odborných záležitostí.


kpt. Ing. Hana Prudičová
Tisková mluvčí GŘC
tel: +420 261 331 921
mobil: +420 607 007 937
fax: +420 261 332 100
e-mail: media@cs.mfcr.cz
Skočit na začátek stránky