Celní správa České republiky
Generální ředitelství cel
Oddělení Vztahů k veřejnosti
Budějovická 7
Praha 4
V Praze 7. 12. 2018

TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Generální ředitelství cel

Celníci odhalili nelegální obchod s červeným fosforem

Na konci roku 2017 získali příslušníci Celní správy ČR informace o možném nelegálním nakládání s červeným fosforem a jeho zneužití k výrobě metamfetaminu. Na základě dalšího šetření zahájili letos v únoru celníci Protidrogového oddělení Praha Generálního ředitelství cel ve spolupráci s Celní protidrogovou jednotkou úkony trestního řízení pro podezření z možné nelegální výroby metamfetaminu.

V průběhu trestního prověřování bylo zjištěno, že dvacetiletá česká občanka kupovala na vlastní živnostenské oprávnění v nezvyklém množství červený fosfor a další chemikálie – jód, toluen (prekurzor drog kategorie 3), kyselinu fosforečnou, kyselinu chlorovodíkovou (prekurzor drog kategorie 3), aceton (prekurzor drog kategorie 3), metanol a i laboratorní vybavení.

Celkem bylo zjištěno, že v průběhu tří měsíců nakoupila 156 kg červeného fosforu, 200 kg jodu, 140 litrů kyseliny fosforečné, 37 litrů kyseliny chlorovodíkové, 30 litrů toluenu a 20 litrů metanolu. Z takového množství červeného fosforu by bylo možné nelegálně vyrobit celkem 460 kilogramů metamfetaminu.

Při nedávné závěrečné realizaci byly celníky ve spolupráci s Národní protidrogovou centrálou zadrženy tři osoby (dva občané ČR, jeden občan Vietnamu) zapojené do nelegálního nakládání s červeným fosforem. Při provedené domovní prohlídce byl zajištěn metamfetamin, výpočetní technika, mobilní telefony, finanční hotovost a další důkazní materiál.

Soudce na zadržené osoby uvalil vazbu a jsou obviněny z trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy, a to s možností odnětí svobody v rozmezí  8-12 let.

V rámci České republiky bylo trestní řízení k nezákonnému nakládání s červeným fosforem vedeno vůbec poprvé.

Červený fosfor je jednou z modifikací chemického prvku fosfor. Kromě svého omezeného legálního použití (výroba sirek, pyrotechniky) je v České republice velice často zneužíván jako katalyzátor při nelegální výrobě metamfetaminu. Na základě svého zneužívání při nelegální výrobě metamfetaminu je společnou evropskou legislativou v oblasti prekurzorů drog klasifikován jako „neuvedená látka". V České republice je podle zákona o prekurzorech drog veden jako „výchozí látka".  


Seznam obrázků


 
plk. Ing. Martina Kaňková
Tisková mluvčí GŘC
tel: +420 261 331 931
mobil: +420 724 431 127
fax: +420 261 332 100
e-mail: media@cs.mfcr.cz
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: