CZ EN Translate
Menu
Celní správa České republiky
Generální ředitelství cel
Oddělení Vztahů k veřejnosti
Budějovická 7
Praha 4

V Praze 02.01.2019


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Generální ředitelství cel

Clo lze zaplatit kdykoli platební kartou

Celní správa České republiky od 2. ledna umožňuje občanům provádět úhradu některých druhů daní platební kartou prostřednictvím platebního terminálu.

Novela daňového řádu, která je účinná od července minulého roku, zavedla jako jeden ze způsobu úhrad daní bezhotovostním převodem použití příkazu platební kartou. Tento způsob platby má svá specifika. U plateb platební kartou prostřednictvím platebního terminálu správce daně je dnem úhrady již den, kdy byla platba platební kartou provedena, nikoliv den, kdy je částka připsána na bankovní účet celního úřadu.

Celní správa má k dispozici sto dvacet platebních terminálů, které byly rozděleny mezi patnáct celních úřadů. Terminály budou umístěny na pokladnách celních úřadů a budou je mít k dispozici rovněž vybraní pracovníci celních úřadů při výkonu služby mimo sídlo celního úřadu.  Platby na pokladně celního úřadu budou umožněny pouze v pracovní době celního úřadu zveřejněné na úřední desce.  Příslušný pracovník celního úřadu může úhradu prostřednictvím platební karty odmítnout z technických důvodů (např. při poruše platebního terminálu) nebo z jiných závažných důvodů (např. při podezření ze zneužití platební karty).

Terminály jsou zapůjčeny od poskytovatele bankovních služeb. Poplatky za zapůjčení, náklady na spotřební materiál, údržbu, opravy, atd. jsou součástí transakčních poplatků, které budou hrazeny z prostředků celní správy.

Na jednom platebním terminálu je povoleno v jeden den přijmout platby od jednoho subjektu na jeden druh příjmů v maximální souhrnné výši 100 000 Kč.


plk. Ing. Martina Kaňková
Tisková mluvčí GŘC
tel: +420 261 331 931
mobil: +420 724 431 127
fax: +420 261 332 100
e-mail: media@cs.mfcr.cz
Skočit na začátek stránky