CZ EN Translate
Menu
Celní správa České republiky
Generální ředitelství cel Oddělení Vztahů k veřejnosti
Budějovická 7
140 00 Praha 4

V Praze 11.06.2021


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Generální ředitelství cel

Evropská unie požaduje po členských státech úhradu ztráty tradičních vlastních zdrojů

Evropská komise je přesvědčena, že vzhledem k nesprávným postupům celních orgánů EU v letech 2012 až 2019 došlo ke ztrátě příjmů, které jsou odváděny do rozpočtu EU ze cla vybraného členskými státy. Nyní po členských státech požaduje poměrnou částku jako náhradu ztráty.

Česká republika, stejně jako jiné členské státy Evropské unie, obdržela dopis Evropské komise, který se týkal ztráty tradičních vlastních zdrojů z údajných podhodnocených dovozů textilu a obuvi z ČLR v období 2012 až 2019. Vyčíslená částka pro Českou republiku je 82,5 mil. eur (tj. 2,1 mld. Kč).

Ostatní členské státy EU byly rovněž vyzvány k úhradě jejich podílu na ztrátě tradičních vlastních zdrojů z údajných podhodnocených dovozů textilu a obuvi z ČLR. První požadavek k úhradě více než 2 miliard EUR směřovala Komise do Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Aktuálně jej řeší Evropský soudní dvůr v případě C-213/19, Evropská komise vs. Velká Británie a jeho rozhodnutí lze očekávat až během příštího roku.  

Celní správa nesouhlasí se závěry Evropské komise týkajícími se České republiky a s poskytnutím finančních prostředků a v této věci nadále bude jednat.

 


plk. Ing. Hana Prudičová
Tisková mluvčí GŘC
tel: +420 261 331 921
mobil: +420 607 007 937
fax: +420 261 332 100
e-mail: media@cs.mfcr.cz
Skočit na začátek stránky