CZ EN Translate
Menu
Celní správa České republiky
Generální ředitelství cel
oddělení vztahů k veřejnosti
Budějovická 7
140 00 Praha 4

V Praze 05.12.2023


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Generální ředitelství cel

Další záchyty nezdaněného tabáku a alkoholu

Celní správa České republiky provedla v polovině listopadu čtyřdenní kontrolní akci s názvem „EXOD“, zaměřenou na oblast značení vybraných výrobků, zejména lihovin
a tabákových výrobků a případy porušování práv duševního vlastnictví.

Jednalo se o celorepublikovou kontrolní akci, do které bylo zapojeno 250 celníků. Příslušníci odboru dohledu provedli celkem 187 kontrol, z toho ve 33 případech zjistili porušení předpisů. Zajistili přes 2 200 g zahřívaných tabákových výrobků, více než 8 kg neznačeného tabáku ke kouření, téměř 6000 ks cigaret a 180 l neznačeného alkoholu.

Dále Celní úřad pro Jihočeský kraj zajistil 115 kusů elektronických cigaret. Zboží bylo opatřeno prvky buď přímo kopírujícími právo duševního vlastnictví, nebo jej velice nápadně připomínalo. Zároveň na balení nebylo označení společnosti, která jediná je oprávněná s tímto produktem nakládat.

Celkový únik na spotřební dani a dani z přidané hodnoty činí téměř 68 000 korun.

V případě zajištění neoznačených vybraných výrobků se jedná o porušení zákona o spotřební dani a bylo zahájeno daňové řízení. Zajištěné zboží bylo umístěno do skladů celní správy, kde čeká na vyjádření zástupců držitelů ochranných známek, z čehož vyplyne další postup celních orgánů. 

Celníci se dlouhodobě zaměřují na kontrolu lihovin v oblasti přepravy, v silniční dopravě, v provozovnách i skladovacích prostorech.

 

 


nprap. Ing. Vladimíra Malovíková
Tisková mluvčí GŘC
tel: +420 261 331 931
mobil: +420 705 697 499
e-mail: media@cs.mfrcr.cz
Skočit na začátek stránky