CZ EN Translate
Menu
Celní správa České republiky
Generální ředitelství cel
oddělení vztahů k veřejnosti
Budějovická 7
140 00 Praha 4

V Praze 09.05.2024


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Generální ředitelství cel

Celníci rozšiřují technické vybavení

Celní správa České republiky realizovala v letošním roce strategický nákup osmi ručních rentgenových přístrojů Backscatter, který je součástí projektu CCEI BCROSS I „Rozvoj technického vybavení pro celní kontroly“ projekt č. 101086169 - 2021-CZ-BCROSS. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Nástroje pro finanční podporu vybavení pro celní kontroly (CCEI – Customs Control Equipment Instrument), což umožňuje zvyšování efektivity a bezpečnosti celních kontrol.

Jedním z hlavních cílů tohoto projektu je zvýšení technické úrovně vybavení, které přispěje k efektivnějšímu a bezpečnějšímu provádění kontrolních činností. Celní správa ČR díky tomu bude schopna zvýšit počet kontrolovaných subjektů, včetně dopravních prostředků, kontejnerů a zásilek, což povede k maximálnímu rozsahu kontroly, prováděné neinvazivním a bezpečným způsobem. Součástí projektu je i odborné školení pro celníky, kteří budou přístroj využívat.

V arzenálu technického vybavení Celní správy ČR již dříve figuroval jeden přístroj X-Ray Backscatter, zakoupený v roce 2021 a od té doby ho celníci úspěšně využívají například pro detekci a kontrolu omamných a psychotropních látek, nebezpečných chemikálií a dalších neznámých substancí. Ruční rentgen používá výhradně vyškolená posádka vozidla pro odhalování nelegální přepravy a skladování omamných a psychotropních látek. Předností je rychlá, neinvazivní kontrola s možností potenciálního odhalení sofistikovaných úkrytů. Nové přístroje umožňují použití technologie, která dokáže rozlišit organickou i anorganickou hmotu.

Rozšíření technologického parku těmito moderními přístroji významně posílí naši schopnost odhalovat nezákonně přepravované zboží a přispěje k posílení bezpečnosti celé celní unie. Cílem je efektivní identifikace rizik a hrozeb, jako je praní peněz, obchodování s nelegálními drogami a jejich prekurzory, ochrana trhu EU před nelegálním zbožím a podpora standardizace technického vybavení na úrovni členských států EU.


nprap. Ing. Vladimíra Malovíková
Tisková mluvčí GŘC
tel: +420 261 331 931
mobil: +420 705 697 499
e-mail: media@cs.mfrcr.cz
Skočit na začátek stránky