CZ EN Translate
Menu
  • Úvod
    • Zodpovězené dotazy
      • Žádost o informaci doručena GŘC dne 11. 8. 2010, odpověď odeslána dne 20. 8. 2010 pod č.j. 27665/2010-900000-202
Otázka:

Elektronický systém podání, který by nevyžadoval další investice (e-Dovoz), bude spuštěn až od 1.
listopadu. Rukou verzálami tiskopis vyplnit nelze! Jak lze projít celním řízením bez dodatečných investic?

 

Odpověď:


Od nabytí účinnosti vyhlášky č.199/2004 Sb., v platném znění, kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona a kterou se zrušují některé vyhlášky upravující osvobození od dovozního cla a nepreferenční původ zboží (1. 4. 2009) již není povoleno vyplňování Tiskopisu a Doplňkového listu rukou s výjimkou případů, kdy je podáváno písemné celní prohlášení při dovozu nebo vývozu zboží pro osobní potřebu nebo jako dar, případně při technických problémech informačních nebo komunikačních systémů. Vyplňování je tady možné pouze strojovou formou.


Od 1. 11. 2010 zavádí ČR jako jeden z prvních států EU elektronickou komunikaci i při dovozu zboží – e-Dovoz (dosud tato komunikace dostupná a povinná pro vývoz a tranzit).


Více informací k této problematice naleznete na našich stránkách www.celnisprava.cz.Stránka byla publikována dne: 03.01.2011 18:33
Skočit na začátek stránky