CZ EN Translate
Menu
  • Úvod
    • Aktuality
      • Informace k nákupu alkoholických nápojů z jiného členského státu Evropské unie prostřednictvím internetového obchodu

Informace k nákupu alkoholických nápojů z jiného členského státu Evropské unie prostřednictvím internetového obchodu

Alkoholické nápoje nakoupené v jiném členském státě Evropské unie prostřednictvím internetového obchodu nejsou osvobozeny od spotřební daně.

V případech, kdy nakupujete alkoholické nápoje z jiného státu EU prostřednictvím internetového obchodu jako nepodnikající fyzická osoba, doporučujeme si ověřit, zda zasílatel alkoholických nápojů (zahraniční internetový obchod) má v České republice zástupce pro zasílání alkoholických výrobků. Tento zástupce má povinnost v České republice přiznat a zaplatit příslušnou spotřební daň ze zaslaných alkoholických nápojů. Pokud zasílatel (internetový obchod) neustanoví zástupce pro zasílání nebo pokud ustanovený zástupce pro zasílání nepřizná a nezaplatí příslušnou spotřební daň, stává se plátcem této daně příjemce alkoholických nápojů (tedy nakupující). Ten má povinnost registrovat se jako plátce daně u příslušného celního úřadu a po přijetí alkoholických nápojů přiznat a zaplatit spotřební daň.

Právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby odebírající alkoholické nápoje z jiného členského státu EU prostřednictvím internetového obchodu pro své podnikání, jsou povinny se před jejich přijetím registrovat jako plátce daně, oznámit příslušnému celnímu úřadu množství nakupovaných alkoholických nápojů a poskytnout zajištění spotřební daně. Doprava alkoholických nápojů z jiného členského státu EU probíhá na základě zjednodušeného průvodního dokladu. Po přijetí alkoholických nápojů je jejich příjemce povinen ve stanovené lhůtě podat daňové přiznání a zaplatit spotřební daň.

Všechny lihoviny (alkoholické nápoje obsahující nejméně 15 % objemových etanolu, kromě piva a vína) dodávané na daňové území České republiky z jiného členského státu EU prostřednictvím internetového obchodu musí být označeny českou kontrolní páskou ke značení lihu, s výjimkou lihovin ve spotřebitelském balení o objemu do 0,06 litru a lihovin dodávaných pro osobní potřebu fyzické osoby (pro jakékoliv užití konkrétní fyzickou osobou k nevýdělečným účelům), jejichž celkový objem nepřesahuje 10 litrů v jedné zásilce.

Bližší informace o výběru spotřebních daní a o povinném značení lihovin, včetně příslušných formulářů, je možné získat na internetových stránkách Celní správy České republiky zde.


Stránka byla publikována dne: 07.04.2022

Skočit na začátek stránky