CZ EN Translate
Menu
  • Úvod
    • Aktuality
      • Doplnění informace pro veřejnost - změna sazby spotřební daně u lihu a tabákových výrobků.

Doplnění informace pro veřejnost - změna sazby spotřební daně u lihu a tabákových výrobků.

Vzhledem k častým dotazům daňových subjektů doplňujeme znění informace pro veřejnost ze dne 10. 1. 2020: https://www.celnisprava.cz/cz/celni-urad-pro-karlovarsky-kraj/aktuality/Stranky/informace-pro-verejnost-zmena-sazby-spotrebni-dane-u-lihu-a-tabakovych-vyrobku.aspx.

V případě zvýšení sazeb daně z tabákových výrobků je nutné přihlédnout k přechodnému ustanovení č. 2 z Čl. VIII zákona č. 364/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů. Toto je nutné chápat tím způsobem, že „nové" sazby daně se použijí až ode dne 1. 3. 2020. Od tohoto data je tedy nutné počítat i lhůtu vztahující se k doprodeji (resp. skladování) jednotkových balení cigaret určených pro přímou spotřebu s tabákovou nálepkou odpovídající bezprostředně předcházející sazbě daně. Doprodej těchto cigaret je tedy možný až do dne 31. 5. 2020. Po tomto datu budou prodávané cigarety označené tabákovou nálepkou odpovídající předchozí sazbě daně považovány za tabákové výrobky značené nesprávným způsobem (viz. informace: https://www.celnisprava.cz/cz/dane/spotrebni-dane/tabak/Informace/Informace_20_2418.pdf).

 


Stránka byla publikována dne: 13.02.2020

Skočit na začátek stránky