CZ EN Translate
Menu

Nezákonné jednání kurýrní společnosti

Celní správa České republiky upozorňuje veřejnost na protiprávní jednání jisté kurýrní společnosti (dále jen „přepravce").

V minulých dnech se objevil případ, kdy přepravce doručující údajně zásilku obsahující velkou částku peněz v hotovosti nebo zlato v rámci Evropské unie požaduje od příjemce doložení „certifikátu osvědčujícího legálnost těchto peněz nebo zlata" a zároveň nabízí jeho zajištění za úhradu značné finanční částky (v řádu několika desítek nebo stovek tisíc korun českých). Příjemce je nepravdivě informován přepravcem o tom, že celní správa zadržuje zásilku z důvodu chybějícího certifikátu a že po jeho předložení a zaplacení poplatku mu bude zásilka doručena. Za tento obnos má být příjemci rovněž vydán doklad o autentičnosti zlata.

Jednání přepravce evidentně vykazuje znaky podvodného jednání a je zároveň v rozporu s předpisy Evropské unie. V inkriminovaném případě se jedná o vnitrounijní přepravu peněz a zboží, jejichž sledování není v kompetenci celní správy.  Údajný dokument ověřující autentičnost zlata rovněž není vydáván celními orgány České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie. Podvodný dokument stylizovaný velmi chatrnou češtinou přikládáme v příloze.

V souladu s celními předpisy Evropské unie je uplatňována ohlašovací povinnost vůči českým celním orgánům pouze u fyzické osoby, která dováží nebo vyváží hotovost v české nebo cizí měně v hodnotě převyšující 10 000 EUR z území Evropské unie. Pro tyto účely je vytvořen společný formulář Evropské unie, který je ke stažení na internetových stránkách celní správy.

https://www.celnisprava.cz/cz/dalsi-kompetence/informace-pro-fyzicke-osoby/Stranky/dovoz-a-vyvoz-financnich-prostredku.aspx

 

Ukázka zasílaného dopisu - červené popisky ukazují hlavní znaky, které Celní správa ČR neužívá,

podvodny_dopis.jpg 


Stránka byla publikována dne: 16.11.2016

Skočit na začátek stránky