CZ EN Translate
Menu
Celní správa České republiky
Celní úřad Praha Ruzyně
Aviatická 12/1048
160 08 Praha 6

V Praze 29.07.2021


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad Praha Ruzyně

Cestující na letišti neoznámil finanční hotovost

V minulém týdnu odlétal z Letiště Václava Havla Praha cestující pravidelnou linkou Praha – Istanbul, který měl u sebe hotovost téměř 2 milióny Kč.

 

Celníci provedli kontrolu u jedenapadesátiletého cizince, který se chystal odletět z České republiky. Celní kontrolou bylo zjištěno, že cestující má ve svém příručním zavazadle 70 150 EUR. Vzhledem k tomu, že nesplnil oznamovací povinnost danou zákonem, byla mu ponechána jen limitní hotovost 10 000 EUR.  Zbylá částka byla zadržena na základě protokolu a věc byla předána ke správnímu řízení Celnímu úřadu Praha Ruzyně.  

 

Fyzická osoba vstupující nebo vystupující na území Evropských společenství  (ES) je povinna písemně oznámit celnímu úřadu dovoz a vývoz platných platidel v české nebo cizí měně, cestovních šeků, peněžních poukázek směnitelných za hotové peníze, cenných papírů na doručitele nebo na řad, nebo jiných investičních nástrojů v úhrnné hodnotě převyšující 10 000 EUR.

 

Více informací viz:

https://www.celnisprava.cz/cz/dalsi-kompetence/informace-pro-fyzicke-osoby/Stranky/dovoz-a-vyvoz-financnich-prostredku.aspx

 


kpt. Ing. Šárka Miškovská
Tisková mluvčí Celního úřadu Praha Ruzyně
tel: +420 261 331 084
mobil: +420 602 490 784
e-mail: s.miskovska@cs.mfcr.cz
Skočit na začátek stránky