AEO - přechod do online systému (Trader Portál eAEO)

Od 1. 10. 2019 dochází v souvislosti se spuštěním druhé fáze modernizace elektronického systému oprávněných hospodářských subjektů (AEO) podle kodexu dle prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2016/578 ze dne 11. dubna 2016, kterým se zavádí pracovní program pro vývoj elektronických systémů stanovených v celním kodexu Unie a jejich uvedení do provozu, k určitým změnám, vyplývajících z prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1026 ze dne 21. června 2019 o technických postupech pro vývoj, údržbu a používání elektronických systémů pro výměnu informací a uchovávání těchto informací v souladu s celním kodexem Unie.

Podrobné informace naleznete na tomto odkazu


 
Stránka byla publikována dne: 26. 9. 2019
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: