CZ EN Translate
Menu

Různé

​Trader portál eAEO

Od 1. 10. 2019 dochází v souvislosti se spuštěním druhé fáze modernizace elektronického systému oprávněných hospodářských subjektů (AEO) podle kodexu dle prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2016/578 ze dne 11. dubna 2016, kterým se zavádí pracovní program pro vývoj elektronických systémů stanovených v celním kodexu Unie a jejich uvedení do provozu, k určitým změnám, vyplývajících z prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1026 ze dne 21. června 2019 o technických postupech pro vývoj, údržbu a používání elektronických systémů pro výměnu informací a uchovávání těchto informací v souladu s celním kodexem Unie.

eAEO informace.pdf

Postup podání žádosti AEO

 

Dotazníkové šetření AEO
V období prosinec 2013 - únor 2014 proběhlo dotazníkové šetření AEO zaměřené obecně na koncept AEO v podmínkách Celní správy České republiky.  Prezentace - dotazníkové šetření AEO

E-learning AEO pro obchodní veřejnost - odkaz:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/elearning/aeo/index_en.htm
Pozn. E-learning AEO je k dispozici v několika jazykových mutacích včetně češtiny.
 

AEO eBook

eBook je interaktivní nástroj eLearningu zahrnující celý obsah Pokynů Oprávněného hospodářského subjektu (AEO), jejichž text byl obohacen o navazující multimediální interaktivní studijní aktivity. Tento eBook je koncipován jako pracovní a podpůrný nástroj vytvořený za účelem použití coby doplněk k našemu UCC AEO eLearningovému modulu.

Informační list AEO eBook

Informační list AEO eBook - verze eng.

AEO eBook je dostupný ke stažení na webových stránkách Evropské komise, resp. na tomto místě je také dostupný v online verzi.

Download

AEO eBook ONLINE verze

 POKYNY AEO

Tento dokument stanovuje vysvětlivky k požadavkům na udělení statusu oprávněného hospodářského subjektu (AEO) podle 39 celního kodexu Unie a příslušných článků prováděch nařízení. Aby byl zajištěn vyčerpávající přístup, kritéria vycházejí z rámce COMPACT, který zavádí požadavky na hodnocení rizik pro provádění celních předpisů. Kromě toho byl přidán nový oddíl pro normy bezpečnosti a zabezpečení.

 Pokyny AEO - dokument TAXUD/B2/047/2011 - Rev. 6

Pokyny týkající se podmínek způsobilosti pro přiznání postavení oprávněného hospodářského subjektu a postupu v případě nadnárodních společností a velkých podniků.

  Pokyny - nadnárodní společnosti a velké podniky.pdf 

Ostatní
Prezentace programu AEO  Informace pro obchodní veřejnost - prezentace AEO ​2015

Stránka byla publikována dne: 28.04.2022 8:08
Skočit na začátek stránky