DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

S ohledem na přetrvávajícími problémy s odesíláním žádostí o povolení „oprávněného hospodářského subjektu" (AEO) prostřednictvím Trader Portálu EU, zavádí Celní správa ČR v souladu s čl. 42 odst. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1026 jiný způsob podání žádosti o povolení AEO. Přijaté opatření má pouze dočasnou povahu. Pokud žadatelé nechtějí s podáním žádosti vyčkat na plnou funkčnost systému, mohou žádost o povolení AEO podat kompetentnímu celnímu orgánu, tedy Celnímu úřadu pro Jihočeský kraj na vyplněném formuláři prostřednictvím datové schránky (ID: jz5nz4j). Celní úřad pro Jihočeský kraj zajistí, aby žádosti takto obdržené byly v souladu s výše uvedeným nařízením dostupné v příslušných elektronických systémech ve stanovené lhůtě od jejich opětovného zpřístupnění.

 

Formulář pro podání žádosti zde.

Za způsobené obtíže se omlouváme. Na odstranění technických problémů se intenzivně pracuje.

 

Trader portál eAEO

Od 1. 10. 2019 dochází v souvislosti se spuštěním druhé fáze modernizace elektronického systému oprávněných hospodářských subjektů (AEO) podle kodexu dle prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2016/578 ze dne 11. dubna 2016, kterým se zavádí pracovní program pro vývoj elektronických systémů stanovených v celním kodexu Unie a jejich uvedení do provozu, k určitým změnám, vyplývajících z prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1026 ze dne 21. června 2019 o technických postupech pro vývoj, údržbu a používání elektronických systémů pro výměnu informací a uchovávání těchto informací v souladu s celním kodexem Unie.

eAEO informace.pdf

 

Dotazníkové šetření AEO
V období prosinec 2013 - únor 2014 proběhlo dotazníkové šetření AEO zaměřené obecně na koncept AEO v podmínkách Celní správy České republiky.  Prezentace - dotazníkové šetření AEO
E-learning AEO pro obchodní veřejnost - odkaz:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/elearning/aeo/index_en.htm
Pozn. E-learning AEO je k dispozici v několika jazykových mutacích včetně češtiny.
 

AEO eBook

eBook je interaktivní nástroj eLearningu zahrnující celý obsah Pokynů Oprávněného hospodářského subjektu (AEO), jejichž text byl obohacen o navazující multimediální interaktivní studijní aktivity. Tento eBook je koncipován jako pracovní a podpůrný nástroj vytvořený za účelem použití coby doplněk k našemu UCC AEO eLearningovému modulu.

Informační list AEO eBook

Informační list AEO eBook - verze eng.

AEO eBook je dostupný ke stažení na webových stránkách Evropské komise, resp. na tomto místě je také dostupný v online verzi.

Download

AEO eBook ONLINE verze

 

POKYNY AEO Tento dokument stanovuje vysvětlivky k požadavkům na udělení statusu oprávněného hospodářského subjektu (AEO) podle 39 celního kodexu Unie a příslušných článků prováděch nařízení. Aby byl zajištěn vyčerpávající přístup, kritéria vycházejí z rámce COMPACT, který zavádí požadavky na hodnocení rizik pro provádění celních předpisů. Kromě toho byl přidán nový oddíl pro normy bezpečnosti a zabezpečení.  Pokyny AEO - dokument TAXUD/B2/047/2011 - Rev. 6
Pokyny týkající se podmínek způsobilosti pro přiznání postavení oprávněného hospodářského subjektu a postupu v případě nadnárodních společností a velkých podniků.

  Pokyny - nadnárodní společnosti a velké podniky.pdf 

Ostatní
 Často kladené dotazy týkající se řízení o vydání osvědčení AEO.pdf
Prezentace programu AEO  Informace pro obchodní veřejnost - prezentace AEO 2015

Stránka byla publikována dne: 14. 10. 2019 16:31