CZ EN Translate
Menu
Celní správa České republiky
Celní úřad pro Ústecký kraj
Hoření 3540/7A
400 11 Ústí nad Labem 11

V Ústí nad Labem 15.07.2020


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad pro Ústecký kraj

Výsledky akce PLAST III v Ústeckém kraji

​V rámci celorepublikové kontrolní akce „PLAST III", zaměřené na přepravu biologického či zdravotnického odpadu v souvislosti s COVID-19, zajistili ústečtí celníci dva kamiony s více než 50 tunami odpadu.

Hlídky mobilního dohledu v součinnosti s ČIŽP odhalily přepravy nelegálního odpadu na komunikaci I/7 nedaleko obce Hora sv. Šebestiána.

V první případě se jednalo o nákladní soupravu českého dopravce, který převážel 26,6 tun drcené směsi s příměsí zapáchajícího komunálního odpadu. Ve druhém případě se jednalo o vozidlo polské imatrikulace, které převáželo 26 tun drcené směsi plastu a pryže s příměsí komunálního odpadu. Odpad směřoval ze sousedního Německa k českému příjemci.

Sice se nejednalo o odpad obsahující biologický či zdravotnický materiál, přesto přepravci porušili předpisy, když naložený náklad neodpovídal popisu zboží uvedenému v dokladech. Navíc vozidla nebyla označena příslušnými tabulkami s písmenem „A" prokazující přepravu odpadů.  

Oba případy byly předány k dalšímu řízení České inspekci životního prostředí a Ministerstvu životního prostředí, které rozhodlo o navrácení odstavených vozidel včetně nákladu do země původu.

Odkaz na tiskovou zprávu Generálního ředitelství cel: https://www.celnisprava.cz/cz/tiskove-zpravy/2020/Stranky/celnici-opet-kontrolovali-nelegalni-odpad.aspx


por. Jiří Nejedlý, DiS.
Tiskový mluvčí CÚ pro Ústecký kraj
tel: +420 475 667 369
mobil: +420 731 421 645
fax: +420 475 667 310
e-mail: nejedly@cs.mfcr.cz