CZ EN Translate
Menu

Rozhodnutí k záměru CS ČR zřídit jedno centrální místo pro vydávání povolení

Celní správa ČR by touto cestou ráda poděkovala všem osloveným respondentům, kteří v rámci informační kampaně k záměru Celní správy ČR zřídit jedno centrální místo pro účely udělování povolení v oblasti celních zjednodušení, celních režimů s hospodářským účinkem a povolení zvýhodněného sazebního zacházení z důvodu zvláštního použití zaslali Generálnímu ředitelství cel vyplněný dotazník.

Vyplněné dotazníky obsahovaly celou řadu cenných námětů a připomínek, které se Celní správa ČR bude snažit zohlednit při svých diskuzích týkajících se dalšího směřování celního řízení v České republice (například v návaznosti na nový Celní kodex Unie).

Po celkovém vyhodnocení kampaně vedení Celní správy ČR rozhodlo, že se v současné době výše uvedený záměr realizovat nebude a bude zachován stávající stav vydávání povolení.


Stránka byla publikována dne: 18.05.2015

Skočit na začátek stránky