CZ EN Translate
Menu

Přístup Srbska k Úmluvám ke dni 1. 2. 2016

​Dnem 1. 2. 2016 přistupuje Srbsko k Úmluvě o společném tranzitním režimu mezi zeměmi Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) a Evropským hospodářským společenstvím, zveřejněné v Úředním věstníku ES č. L 226 ze dne 13. 8. 1987, v platném znění, a Úmluvě o zjednodušení formalit ve zbožovém styku, zveřejněné v Úředním věstníku ES č. L 134 ze dne 22. 5. 1987, v platném znění.

V souvislosti s přístupem Srbska k těmto úmluvám bude nutné změnit záruční listiny a osvědčení. Bližší infrormace naleznete v příložené informaci.

Informace pro veřejnost o změnách záručních listin a osvědčení v souvislosti s přístupem Srbska

Vzory záručních listin platných od 1. 2. 2016


Stránka byla publikována dne: 05.01.2016

Skočit na začátek stránky