​Na webových stránkách celní správy v sekci CLO/Celní řízení byly zveřejněny aktuální texty následujících prováděcích nařízení k Celnímu kodexu Unie. 

Delegovaný akt (UCC DA)

Implementovaný akt (UCC IA)

Přechodný delegovaný akt (UCC TDA)


 
Stránka byla publikována dne: 7. 12. 2015
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: