CZ EN Translate
Menu

Elektronické certifikáty Celní správy ČR

Komerční certifikát: veřejnou částí certifikátu deklarant šifruje zprávy, které posílá Celní správě ČR (neaplikováno pro uživatele webklientů).

Kvalifikovaná pečeť: slouží k ověření elektronické pečeti, kterou Celní správa ČR podepisuje zprávy, jež posílá subjektům (povinné).

Kořenové certifikáty a certifikáty podřízené certifikační autority: jejich instalace na stanicích (PC) uživatelů je nutná k ověření certifikátů Celní správy ČR.
Při elektronické komunikaci prostřednictvím webklientů (Web klient NCTS/ECS, Web klient e-Dovoz, ​Web klient ONO) není nutno zde uvedené certifikáty instalovat, zcela dostačující je jen kvalifikovaný certifikát uživatele pro potřebu podepisování odesílaných elektronických datových zpráv.

Výměna certifikátů Celní správy ČR prosinec 2022

Tak jako každý jiný elektronický certifikát, také certifikáty Celní správy ČR je nutno jednou za rok vyměnit. Níže jsou uvedeny nové certifikáty, platné od 1.12.2022:

 

Komerční certifikát - tento ZIP ​obsahuje nový komerční certifikát CS ČR a "ROOT" certifikáty, všechny tyto certifikáty musí být nainstalovány na PC s deklarantským SW. Komerční certifikát musí být nastavený ve vašem deklarantském SW tak, aby šifroval zprávy pro CS.

Kvalifikovaná pečeť - tento zip obsahuje novou kvalifikovanou pečeť CS ČR a "ROOT" certifikáty, všechny tyto certifikáty musí být nainstalovány na PC s deklarantským SW.

Testovací pečeť - tento zip​ obsahuje novou testovací kvalifikovanou pečeť CS ČR a "ROOT" certifikáty,

 

Věnujte prosím pozornost níže uvedeným postupům instalace certifikátů

 

Harmonogram přechodu na nové certifikáty Celní správy (CS) v prosinci 2022:

  • 6.12.2022 8:00 začátek přechodného období - od tohoto okamžiku je možno instalovat. nové certifikáty CS.
    V přechodném období bude umožněno šifrovat zprávy posílané Celní správě ČR novým nebo starým certifikátem

  • 12.12.2022 (pondělí) 10:00 od tohoto okamžiku jsou zprávy odesílané směrem k deklarantům pečetěny již novou pečetí. Na testovacím prostředí jsou zprávy Celní správy ČR pečetěny novou testovací pečetí již od 8.12.2022 v 10:00.


  • 15.12.2022 (čtvrtek) 11:00 konec přechodného období, od tohoto okamžiku je nutno zprávy odesílané směrem k Celní správě ČR šifrovat výhradně novým komerčním certifikátem.

 

Staré certifikáty CS, používané do 15. 12​. 2022 11:00​​:

Komerční certifikát - tento ZIP obsahuje komerční certifikát CS ČR a "ROOT" certifikáty.
                   
Kvalifikovaná pečeť - tento ZIP obsahuje kvalifikovanou pečeť CS ČR a "ROOT" certifikáty.

Testovací pečeť - tento ZIP obsahuje testovací kvalifikovanou pečeť CS ČR a "ROOT" certifikáty.

Stránka byla publikována dne: 01.12.2022 13:16
Skočit na začátek stránky