Na této stránce najdete elektronické certifikáty Celní správy České republiky. Komerční certifikát, jehož veřejnou částí deklarant šifruje zprávy, které posílá Celní správě ČR (volitelné). Kvalifikovanou pečeť určenou k ověření elektronické pečeti, kterou Celní správa podepisuje zprávy, které posílá subjektům (povinné). Dále zde najdeme certifikáty kořenové a podřízené certifikační autority, jejichž instalace na stanicích (PC) subjektů je nutná k ověření certifikátů Celní správy.
Při elektronické komunikaci prostřednictvím aplikace Web klient NCTS/ECS se podepisují jen zprávy, které posílá deklarant celní správě (certifikátem deklaranta), tudíž níže uvedené certifikáty Celní správy ČR deklarant nemusí mít nainstalovány na své stanici (PC).

POZOR: VÝMĚNA CERTIFIKÁTŮ CELNÍ SPRÁVY - BŘEZEN 2019

Komerční certifikát - tento ZIP obsahuje komerční certifikát CS ČR a "ROOT" certifikáty, všechny tyto certifikáty musí být nainstalovány na PC s deklarantským SW. Komerční certifikát musí být nastavený ve vašem deklarantském SW tak, aby šifroval zprávy pro CS.

Kvalifikovaná pečeť - tento ZIP obsahuje kvalifikovanou pečeť CS ČR a "ROOT" certifikáty, všechny tyto certifikáty musí být nainstalovány na PC s deklarantským SW.

Testovací pečeť - tento ZIP obsahuje testovací kvalifikovanou pečeť CS ČR a "ROOT" certifikáty,

 

Věnujte prosím pozornost níže uvedeným postupům instalace certifikátů

 

Plán přechodu na nové certifikáty Celní správy (CS) v březnu 2019:

Ve úterý 19.3.2019 končí platnost šifrovacího certifikátu Celní správy České republiky (CS ČR). V rámci sjednocení doby platnosti dojde i k výměně kvalifikované elektronické pečeti.

Ve čtvrtek 7.3.2019 dopoledne vystavíme na této stránce nové certifikáty Celní správy.

Od čtvrtka 7.3.2019 14:00 bude umožněno deklarantům přechodné období pro instalaci nových certifikátů CS.


V přechodném období bude tedy umožněno šifrovat zprávy posílané Celní správě buď novým, nebo starým certifikátem CS.

 

Zprávy směřující od Celní správy směrem k deklarantské veřejnosti budou pečetěny výhradně novou kvalifikovanou pečetí CS

 

                         od čtvrtka 14.3.2019 10:00 hod.

Na testovacím prostředí budou zprávy směřující od Celní správy pečetěny novou testovací pečetí o 24 hodin dříve.

 

Přechodné období skončí v pondělí 18.3.2019 v 11:00 hod.

Od té doby bude možno zprávy směřující od deklarantské veřejnosti směrem k Celní správě šifrovat jen novým komerčním certifikátem CS.

 

Staré certifikát CS, používané do 18. 3. 2019:

Komerční certifikát - tento ZIP obsahuje komerční certifikát CS ČR a "ROOT" certifikáty.
                   
Kvalifikovaná pečeť - tento ZIP obsahuje kvalifikovanou pečeť CS ČR a "ROOT" certifikáty.

Důležité: po importu certifikátů je potřeba nastavit váš deklarantský SW tak, aby šifroval zprávy pro CS novým komerčním certifikátem CS.

 

Stránka byla publikována dne: 14. 3. 2019 11:40