Komerční certifikát: veřejnou částí certifikátu deklarant šifruje zprávy, které posílá Celní správě ČR (neaplikováno pro uživatele webklientů).

Kvalifikovaná pečeť: slouží k ověření elektronické pečeti, kterou Celní správa ČR podepisuje zprávy, jež posílá subjektům (povinné).

Kořenové certifikáty a certifikáty podřízené certifikační autority: jejich instalace na stanicích (PC) uživatelů je nutná k ověření certifikátů Celní správy ČR.
Při elektronické komunikaci prostřednictvím webklientů (Web klient NCTS/ECS, Web klient e-Dovoz, ​Web klient ONO) není nutno zde uvedené certifikáty instalovat, zcela dostačující je jen kvalifikovaný certifikát uživatele pro potřebu podepisování odesílaných elektronických datových zpráv.

Výměna certifikátů Celní správy ČR únor/březen 2020

Tak jako každý jiný elektronický certifikát, také certifikáty Celní správy ČR je nutno jednou za rok vyměnit. Níže jsou uvedeny nové certifikáty platné do 13.2.2021:

 

Komerční certifikát - tento ZIP obsahuje komerční certifikát CS ČR a "ROOT" certifikáty, všechny tyto certifikáty musí být nainstalovány na PC s deklarantským SW. Komerční certifikát musí být nastavený ve vašem deklarantském SW tak, aby šifroval zprávy pro CS.

Kvalifikovaná pečeť - tento ZIP obsahuje kvalifikovanou pečeť CS ČR a "ROOT" certifikáty, všechny tyto certifikáty musí být nainstalovány na PC s deklarantským SW.

Testovací pečeť - tento ZIP obsahuje testovací kvalifikovanou pečeť CS ČR a "ROOT" certifikáty,

 

Věnujte prosím pozornost níže uvedeným postupům instalace certifikátů

 

Harmonogram přechodu na nové certifikáty Celní správy (CS) v únoru a březnu 2020:

  • 24.2.2020 14:00 začátek přechodného období - od tohoto okamžiku je možno instalovat. nové certifikáty CS.
  • 27.2.2020 11:00 od tohoto okamžiku jsou zprávy odesílané směrem k deklarantům pečetěny již novou pečetí. Na testovacím prostředí jsou zprávy Celní správy ČR pečetěny novou testovací pečetí již o 24 hodin dříve.
  • 3.3.2020 11:00 konec přechodného období, od tohoto okamžiku je nutno zprávy odesílané směrem k Celní správě ČR šifrovat výhradně novým komerčním certifikátem.
  • 5.3.2020 konec platnosti certifikátů Celní správy ČR (jen pro informaci, tento fakt nemá vliv na výše uvedené).

 V přechodném období je umožněno šifrovat zprávy posílané Celní správě ČR novým nebo starým certifikátem.

 

Staré certifikáty CS, používané do 3. 3. 2020:

Komerční certifikát - tento ZIP obsahuje komerční certifikát CS ČR a "ROOT" certifikáty.
                   
Kvalifikovaná pečeť - tento ZIP obsahuje kvalifikovanou pečeť CS ČR a "ROOT" certifikáty.

Testovací pečeť - tento ZIP obsahuje testovací kvalifikovanou pečeť CS ČR a "ROOT" certifikáty.

Stránka byla publikována dne: 31. 3. 2020 15:20