CZ EN Translate
Menu

Nasazení nové verze SINGLE WINDOW

Dne 7. 12. 2016 bude v odpoledních hodinách nasazena nová verze Single Window.

Nová verze obsahuje:

1)      Opravy

  • Oprava validačního pravidla při ověřování platnosti veterinárních dokladů, v okamžiku provádění opravy celního prohlášení.  

2)      Rozšíření validačních pravidel u dokladů, které podléhají elektronickému ověřování.              

Tato funkcionalita je vztažena k vybraným dokladům uváděným do kolonky 44 CP (CITES, veterinární vstupní doklady apod.). V případě aktivace chyby bude následně vráceno srozumitelné chybové hlášení.

Například při uvedení většího odpisového množství než uvádí povolení, bude vrácena chyba v tomto znění.

„Překročení povoleného množství na licenci

Uvedené množství příslušné položky JSD je větší, než zbývající povolené množství na licenci.

Zkontrolujte uvedenou hodnotu. Pokud uvedená hodnota není větší, než povolené množství na licenci, bylo patrně z licence již čerpáno na jiném JSD."

3)      Vyžadování dodatečných informací k předloženým dokladům.             

Nově bude u některých dokladů vyžadováno uvedení položky licence/povolení, měrná jednotka a odpisové množství. Číselník měrných jednotek je sestaven podle používaných měrných jednotek různých resortů (např. MPO, MŽP, SZIF), z tohoto důvodu dbejte na správné uvedení měrné jednotky.

Pro povolení CITES použijte pro uvedení položky následující převodní tabulku.

Povolení CITES

Označení na tištěném

povolení CITES

Jak uvádět do kolonky 44 celního prohlášení
První stranabez označeníA
První odpisový listAB
První odpisový listBC
První odpisový listCD
Druhý odpisový listAE
Druhý odpisový listBF
Druhý odpisový listCG
Třetí odpisový listAH
Třetí odpisový listBI
Třetí odpisový listCJ
Čtvrtý odpisový listAK
Čtvrtý odpisový listBL
Čtvrtý odpisový listCM
Pátý odpisový listAN
Pátý odpisový listBO
Pátý odpisový listCP
Šestý odpisový listAQ
Šestý odpisový listBR
Šestý odpisový listCS
Sedmý odpisový listAT
Sedmý odpisový listBU
Sedmý odpisový listCV
Osmý odpisový listAW
Osmý odpisový listBX
Osmý odpisový listCY
Devátý odpisový listAZ

 

Ministerstvo životního prostředí plánuje zavedení nového číslování položek přímo k tištěným položkám povolení CITES.

4)      Elektronické odpisování povolení/licencí

Jedná se o prvotní sběr a kontrolu odpisů u vybraných dokladů. Tato elektronická kontrola a evidence NENAHRAZUJE stávající papírové formy dokladů, včetně řádného provedení odpisů na odpisových listech.

5)      Úpravy v systému SASP (jednotná povolení)

  • Úprava datové zprávy SASP – prodloužení identifikátoru CÚ na 2 znaky země plus 6 znaků číslo.
  • Chybová hlášení zobrazována v aktuálním jazyce nastaveném na klientovi
  • V nastavení profilu webového SASP klienta přidáno pole evidenčního čísla povolení SASP/CCŘ
  • Kontrola nenulové hodnoty v množství v měrné jednotce
  • Kontrola jednoznačnosti klíče složeného z čísla dokladu JSD (MRN) a čísla položky dokladu JSD v rámci datového souboru
  • Kontrola nenulové hodnoty v poli EORI deklarant (povinný)
  • Kontrola nenulové hodnoty v poli Kód celního úřadu dovozu / vývozu
  • Kontrola struktury MRN
  • Validována nová verze reportu.

6)      REX – ověřování registrovaného vývozce

Příprava prostředí Single Window na elektronické ověřování čísel registrovaných vývozců ze zvýhodněných zemí při prokazování preferenčního původu zboží. Tato funkcionalita bude k využití od 1. 1. 2017.


Stránka byla publikována dne: 07.12.2016

Skočit na začátek stránky