CZ EN Translate
Menu

Upozornění pro dovoz zboží podléhající veterinární kontrole

​Pro plynulé provádění celního řízení v rámci dovozu zvířat nebo živočišných produktů,  je nezbytné znát evidenční číslo veterinárního dokladu. Existují případy (např. v Nizozemí), kdy je na veterinárním osvědčení uvedeno pouze lokální referenční číslo, které automaticky neprojde přes systém Single Window. Správný formát evidenčního čísla na veterinárních dokladech je:

Pro zvířata 
CVEDA.XX.YYYY.0000000 kdy XX je vydávající stát (např. CZ), YYYY je rok vydání (např. 2015) a 0000000 je číselná řada.

Pro produkty
CVEDP.XX.YYYY.0000000

Apelujeme na dovozce, aby si kontrolovaly vydaná veterinární osvědčení a v případě, že není v dokladu uvedeno evidenční číslo, požádejte vydávající stranu o sdělení tohoto čísla. Předejdete tak případným zbytečným průtahům při ověřování celního prohlášení v rámci propouštění do volného oběhu.

Děkujeme za pochopení.

Stránka byla publikována dne: 25.06.2015

Skočit na začátek stránky