Přehled kvót EU  - webová aplikace kvót EU (přehled kvót EU - možnost vyhledávání dle pořadového čísla kvóty a dle kódu KN)

Databáze Evropské Komise - QUOTA (přehled kvót EU - možnost vyhledávání dle pořadového čísla kvóty a země původu)

EUR - Lex - přímý přístup k právu EU (systém umožňuje nahlédnout do Úředního věstníku EU)
Nařízení kvóty (aktuální seznam nařízení a rozhodnutí týkající se kvót - stav k 24.4.2019)

Stránka byla publikována dne: 24. 4. 2019 11:27