Přehled kvót EU  - webová aplikace kvót EU (přehled kvót EU - možnost vyhledávání dle pořadového čísla kvóty a dle kódu KN)

Databáze Evropské Komise - QUOTA (přehled kvót EU - možnost vyhledávání dle pořadového čísla kvóty a země původu)

EUR - Lex - přímý přístup k právu EU (systém umožňuje nahlédnout do Úředního věstníku EU)

Seznam kvót - stav k 8.7.2019 (seznam kvót EU - možnost vyhledávání dle pořadového čísla kvóty, popisu zboží, země původu, kódů  KN, čísla nařízení a platného období)
Nařízení kvóty (aktuální seznam nařízení a rozhodnutí týkající se kvót - stav k 1.7.2019)

Stránka byla publikována dne: 8. 7. 2019 15:31