Přehled kvót EU  - webová aplikace kvót EU (přehled kvót EU - možnost vyhledávání dle pořadového čísla kvóty a dle kódu KN)

Databáze Evropské Komise - QUOTA (přehled kvót EU - možnost vyhledávání dle pořadového čísla kvóty a země původu)

EUR - Lex - přímý přístup k právu EU (systém umožňuje nahlédnout do Úředního věstníku EU)

Seznam kvót - stav k 18.5.2020 (seznam kvót EU - možnost vyhledávání dle pořadového čísla kvóty, popisu zboží, země původu, kódů  KN, čísla nařízení a platného období)
Nařízení kvóty (aktuální seznam nařízení a rozhodnutí týkající se kvót - stav k 18.5.2020)

Stránka byla publikována dne: 18. 5. 2020 9:55