CZ EN Translate
Menu

Nové kvóty z Jihoafrické republiky – PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE 2016/2253

Dne 16. 9. 2016 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1623 ze dne 1. června 2016 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a státy SADC EPA na straně druhé.

 

Dne 15. 12. 2016 vyšlo v Úředním věstníku Evropské unie L 340/strana 48-56 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/2253 ze dne 14. prosince 2016 o otevření a správě některých celních kvót Unie pro některé zemědělské a zpracované zemědělské produkty pocházející z Jihoafrické republiky.

 

Ode dne 16. 12. 2016 je možno žádat o čerpání kvót dle uvedeného nařízení. Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Použije se ode dne 1. listopadu 2016.

 

Vzhledem k pozdnímu zveřejnění tohoto nařízení použitelného zpětně ke dni 01. 11. 2016 budou tyto kvóty blokovány po dobu 15 pracovních dnů (Evropská Komise), to znamená, že první přidělení dotčených kvót bylo stanoveno na 13. 01. 2017.

 

Seznam blokovaných kvót lze najít na adrese databáze QUOTA EU http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/quota_consultation.jsp?Lang=cs&Year=2016&Status=1&Offset=20&MaxSize=1000&Critical=&Origin=&Code=&Expand=true

 


Stránka byla publikována dne: 16.12.2016

Skočit na začátek stránky