CZ EN Translate
Menu

Nová integrace zákazů a omezení pro dovoz určitých druhů ovoce a zeleniny pocházejících z Indie

Nová integrace zákazů a omezení pro dovoz určitých druhů ovoce a zeleniny pocházejících z Indie

S platností ode dne 15.9.2016 Evropská komise zaintegrovala do TARICu prováděcí rozhodnutí Komise č. 2014/237/EU o opatřeních proti zavlékání škodlivých organismů do Unie a proti jejich rozšiřování na území Unie, pokud jde o určité druhy ovoce a zeleniny pocházející z Indie.

Přímý přístup na konsolidovanou verzi dokumentu ke dni 8.9.2016:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1473324920715&uri=CELEX:02014D0237-20151222

 

Nové TARIC kódy od 15.9.2016:

 

0601 20 90 10Rostliny (oddenky v květu) Colocasia Schott
0601 20 90 90Ostatní
0602 10 90 10rodu Momordica L., druhu Solanum melongena L. a rodu Trichosanthes L.
0602 10 90 90Ostatní
0602 20 20 10Mangifera L.
0602 20 20 90Ostatní
0602 20 80 10Mangifera L.
0602 20 80 90Ostatní
0602 90 30 10rodu Momordica L., druhu Solanum melongena L. a rodu Trichosanthes L.
0602 90 30 90Ostatní
0602 90 50 10rodu Momordica L., druhu Solanum melongena L. a rodu Trichosanthes L.
0602 90 50 90Ostatní
0709 99 90 30Trichosanthes L.
0709 99 90 60Hořký meloun (Momordica L.)
0804 50 00 10Manga (Mangifera L.)
0804 50 00 90Ostatní

 

Pozn.:

Colocasia Schott – též známá jako kolokázie jedlá, taro (mokřadná rostlina, plody jsou škrobnaté hlízy)

Momordica L. – též známá jako momordika, hořký meloun, hořká okurka, karela (druh tykve)

Solanum melongena L. – též známá jako lilek vejcoplodý, baklažán

Trichosanthes L. – též známá jako vlasokvět (druh tykve)

Mangifera L. – mangovník, mango

 

Použité certifikáty:

 

N851Fytosanitární osvědčení
C642Vnitrostátní rostlinolékařský doklad rovnocenný rostlinolékařskému osvědčení N851

 

Pozn.:

Certifikát N851 je „standardní" rostlinolékařské osvědčení, které pro tyto případy musí obsahovat „Dodatkové prohlášení" – viz odkaz CD694

Certifikát C642 byl vytvořen pouze pro účely těchto opatření a pro použití ve Francii, proto by se certifikát C642 neměl v ČR v celním prohlášení nikdy vyskytnout – viz odkaz CD695

 

Vysvětlující odkazy k opatřením v TARIC:

 

CD694Dovážet na území Unie rostliny Mangifera L., kromě semen, pocházející z Indie, je povoleno pouze tehdy, jsou-li opatřeny rostlinolékařským osvědčením, jak je uvedeno v čl. 13 odst. 1 bodě ii) prvním pododstavci směrnice 2000/29/ES, s popisem vhodných opatření přijatých k zajištění toho, že jsou prosté škodlivých organismů, v kolonce „Dodatkové prohlášení".
CD695Následovné závisí na rozhodnutí stanoveném na vnitrostátní úrovni: ponechají-li si podle vnitrostátního postupu rostlinolékařské osvědčení při kontrole na vstupním místě zdravotní inspektoři, lze akceptovat předložení rovnocenného vnitrostátního (rostlinolékařského) dokladu, který osvědčuje přijetí vhodných opatření, jak je stanoveno v prováděcím rozhodnutí Komise 2015/237/EU.
TM472Zakazuje se dovážet na území Unie rostliny Colocasia Schott, kromě semen a kořenů, a rostliny Momordica L., Solanum melongena L. a Trichosanthes L., kromě semen, pocházející z Indie.

 

Opatření v TARIC od 15.9.2016:

 

Zákazy dovozu:

 

0601 20 90 10: Rostliny (oddenky v květu) Colocasia Schott, původ Indie

→ zákaz dovozu

 

0602 10 90 10: Nekořenovité řízky a rouby rodu Momordica L., druhu Solanum melongena L. a rodu Trichosanthes L., původ Indie

→ zákaz dovozu

 

0602 90 30 10: Sazenice a rostliny rodu Momordica L., druhu Solanum melongena L. a rodu Trichosanthes L, původ Indie

→ zákaz dovozu

 

0602 90 50 10: Sazenice a rostliny venkovních rostlin rodu Momordica L., druhu Solanum melongena L. a rodu Trichosanthes L., původ Indie

→ zákaz dovozu

 

0709 30 00 00: Lilek, čerstvý nebo chlazený, původ Indie

→ zákaz dovozu

 

0709 99 90 30: Trichosanthes L., čerstvý nebo chlazený, původ Indie

→ zákaz dovozu

 

0709 99 90 60: Hořký meloun (Momordica L.), čerstvý nebo chlazený, původ Indie

→ zákaz dovozu

 

Dovoz z podmínkami:

 

0602 20 20 10: Stromy, keře a keříky, též roubované, plodící jedlé ovoce nebo ořechy, s holými kořeny, Mangifera L., původ Indie

→ buď certifikát N851 nebo C642, jinak propuštění do volného oběhu není povoleno

 

0602 20 80 10: Stromy, keře a keříky, též roubované, plodící jedlé ovoce nebo ořechy, jiné než s holými kořeny, Mangifera L., původ Indie

→ buď certifikát N851 nebo C642, jinak propuštění do volného oběhu není povoleno

 

0804 50 00 10: jedlé ovoce, manga (Mangifera L.), původ Indie

→ buď certifikát N851 nebo C642, jinak propuštění do volného oběhu není povoleno


Stránka byla publikována dne: 12.09.2016

Skočit na začátek stránky