CZ EN Translate
Menu

Úprava integrace omezení pro dovoz a vývoz určitých prekursorů drog, které byly nově zařazeny na seznam

​Dne 21.9.2016 vstoupilo v platnost nařízení Komise v přenesené pravomoci EU 2016/1443, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 a nařízení Rady (ES) č. 111/2005, pokud jde o zařazení určitých prekursorů drog na seznam uvedených látek.

Přímý přístup k dokumentu:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1474460589609&uri=CELEX:32016R1443

Komise toto nařízení zaintegrovala do TARIC následujícím způsobem:

Nové TARIC kódy s platností ode dne 21.9.2016 (pro dovoz):

2939990010(1R,2S)-(-)-chloroefedrin CAS 110925-64-9
2939990020(1S,2R)-(+)-chloroefedrin CAS 1384199-95-4
2939990030(1S,2S)-(+)-chloropseudoefedrin CAS 73393-61-0
2939990040(1R,2R)-(-)-chloropseudoefedrin CAS 771434-80-1
2939990090Ostatní

 

Nové přídavné kódy k 21.9.2016 (pro vývoz):

 

3202(1R,2S)-(-)-chloroefedrin CAS 110925-64-9
3203(1S,2R)-(+)-chloroefedrin CAS 1384199-95-4
3204(1S,2S)-(+)-chloropseudoefedrin CAS 73393-61-0
3205(1R,2R)-(-)-chloropseudoefedrin CAS 771434-80-1

 

Nový přídavný kód k 21.9.2016 (pro vývoz i pro dovoz):

 

3249Ostatní

 

Pro info starý přídavný kód 3201 ukončen ke dni 20.9.2016 (pro vývoz):

 

3201Ostatní: no LPS/no SPX.

 

Nový popis přídavného kódu 3200 k 21.9.2016 (pro vývoz i pro dovoz):

 

3200Směsi látek uvedených v příloze nařízení (ES) č. 111/2005, která může být použita k nedovolené výrobě omamných nebo psychotropních látek

 

Pro info starý popis přídavného kódu 20.9.2016:

 

3200Směs obsahující jednu nebo více z následujících substancí: efedrin, pseudoefedrin, safrol: LPS/SPX

 

Nová opatření pro dovoz od 21.9.2016:

Opatření bez přídavného kódu s podmínkou předložení certifikátu L135:

L135 „Dovozní povolení (prekursory) vydává příslušný orgán členského státu, v němž je dovozce usazen"

 

2939 99 00 10, 2939 99 0020, 2939 99 00 30, 2939 99 00 40

→ certifikát L135, jinak propuštění do volného oběhu není povoleno.

Opatření s přídavným kódem 3200 s podmínkou předložení certifikátu L135 nebo s přídavným kódem 3249 bez podmínek:

L135 „Dovozní povolení (prekursory) vydává příslušný orgán členského státu, v němž je dovozce usazen"

3824 90 64 00, 3824 90 96 99

→ buď přídavný kód 3200 a certifikát L135, nebo přídavný kód 3249, jinak propuštění do volného oběhu není povoleno.

 

Nová opatření pro vývoz od 21.9.2016:

Opatřením s přídavným kódem 3202, 3203, 3204 a 3205 s podmínkou předložení certifikátu X035 nebo s přídavným kódem 3249 bez podmínek:

X035: Vývozní povolení (prekursory) vydává příslušný orgán členského státu, v němž je vývozce usazen

2939 99 00

→ jeden z přídavných kódů 3202, 3203, 3204 nebo 3205 a certifikát X035 nebo přídavný kód 3249, jinak vývoz není povolen.

Opatření s přídavným kódem 3200 s podmínkou předložení certifikátu X035 nebo s přídavným kódem 3249 bez podmínek:

X035: Vývozní povolení (prekursory) vydává příslušný orgán členského státu, v němž je vývozce usazen

3824 90 64, 3824 90 96

 

Pozn.: Ostatní integrace prekursorů drog zůstává beze změny


Stránka byla publikována dne: 26.09.2016

Skočit na začátek stránky