CZ EN Translate
Menu

Přídavný kód S515 pro surový tabák (výpočet spotřební daně) – zrušení přídavného kódu

Ke dni 1.7.2015 byl v TARIC CZ zaveden nový přídavný kód pro výpočet spotřební daně ze surového tabáku S515, která je stanovena zákonem č. 157/2015 Sb.

Na základě stanoviska Odboru Daní GŘC nemůže dovozci nebo deklarantovi vzniknout v celním řízení daňová povinnost v okamžiku propuštění surového tabáku do režimu volný oběh, a proto byl přídavný kód S515 dne 27.7.2015 v databázi TARIC CZ zrušen.

Pozn.: Daňová povinnost vzniká až dnem použití surového tabáku pro jiný než zákonem předpokládaný účel (§ 131c písmeno a) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů) nebo dnem zjištění surového tabáku, u něhož nebyl prokázán původ, účel použití nebo nebyla prokázána identifikace osoby, které byl nebo měl být surový tabák dodán (§ 131c písmeno b) zmiňovaného zákona).Stránka byla publikována dne: 27.07.2015

Skočit na začátek stránky