CZ EN Translate
Menu
 • Úvod
  • Clo
   • Původ zboží
    • Aktuality
     • Informace - Komplexní dohoda o hospodářské a obchodní spolupráci mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé (CETA)

Informace - Komplexní dohoda o hospodářské a obchodní spolupráci mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé (CETA)

        Připravovaná Komplexní dohoda o hospodářské a obchodní spolupráci mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé (dále jen „CETA") byla podepsána v říjnu 2016. S ohledem na délku ratifikačního procesu se smluvní strany dohodly, že CETA bude prováděna prozatímně s výjimkou několika málo oblastí. Zahájení prozatímního provádění CETA se předpokládá v prvním čtvrtletí roku 2017. Datum, od kterého bude CETA prozatímně prováděna, bude zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie.

        CETA upravuje preferenční obchodní vztahy mezi Evropskou unií a Kanadou, kde je rovněž stanoveno, za jakých podmínek zboží získá preferenční původ v EU nebo Kanadě, a tak bude možno v souladu s CETA uplatnit nárok na preferenční zacházení v zemi dovozu. Preferenční zacházení na zboží bude možné uplatnit teprve až se CETA začne prozatímně uplatňovat.

        Dokumenty:

- Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi EU a Kanadou (CETA)

- Přílohy Komplexní hospodářské a obchodní dohody mezi EU a Kanadou (CETA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka byla publikována dne: 28.12.2016

Skočit na začátek stránky