CZ EN Translate
Menu

Prokazování původu při vývozu zboží v rámci celní unie EU -TR

        Turecko na konci února 2018 zavedlo u některých druhů zboží opatření ve formě dodatečných dovozních cel. Vzhledem k tomu, aby tyto dodatečné celní sazby nebyly aplikovány na zboží pocházející z EU a TR, které je dovážené v rámci celní unie EU – TR a provázené osvědčením A.TR, musí být při propouštění zboží do volného oběhu v TR předloženo kromě osvědčení A.TR také tzv. „Prohlášení vývozce" potvrzující původ zboží (viz vzor níže). Nicméně akceptovatelné je prokázání původu zboží formu „Prohlášení dodavatele" dle rozhodnutí Výboru pro celní spolupráci ES–Turecko č. 1/2006 nebo osvědčením o původu („Certificate of Origin") vydané Hospodářskou komorou ČR.

        Prokázání původu zboží v rámci celní unie EU – TR by mělo být u každé zásilky, které by se mohlo týkat opatření zavedené TR, tedy uplatnění dodatečných celních sazeb v případě nepředložení/neprokázání původu zboží.

 

         Vzor prohlášení vývozce dle legislativy TR: 

ATR-prohlaseni-vyvozce.png 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka byla publikována dne: 13.04.2018

Skočit na začátek stránky