Turecko zavedlo nový vzor razítek na osvědčeních vydaných tureckými celními úřady. Tato razítka budou tištěna převážně elektronicky. Razítka se budou lišit v závislosti na tom, zda budou vydána elektronicky (velikost 30X30 mm), nebo manuálně (velikost 40X40 mm).

Používání nových razítek bude zaváděno pro:

- osvědčení A.TR - od 14. května 2018 (u osvědčení vydaných zjednodušeným postupem od 2. července 2018).

- osvědčení EUR.1 a EUR-MED - od 28. května 2018.

Je zavedeno přechodné období, kdy do 1. ledna 2019 se stále mohou používat původní vzory razítek.

 

 


 
Stránka byla publikována dne: 24. 5. 2018
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: