CZ EN Translate
Menu
 • Úvod
  • Clo
   • Původ zboží
    • Aktuality
     • Změna Protokolu I o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce v rámci Dohody EU - Ukrajina od 1. 1. 2019

Změna Protokolu I o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce v rámci Dohody EU - Ukrajina od 1. 1. 2019

        Na základě Rozhodnutí Podvýboru EU – Ukrajina pro cla č. 1/2018 publikovaného dne 23. ledna 2019 v Úředním věstníku EU č. L 20 dochází od 1. ledna 2019 ke změně Protokolu I o definici pojmu „původní produkty" a o metodách správní spolupráce v rámci Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé (dále jen „Protokol").

        Tento Protokol je nahrazen novým Protokolem, který stanovuje, že pro účely provádění Dohody mezi EU a Ukrajinou se použijí Dodatek I a příslušná ustanovení Dodatku II Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu (dále jen „Úmluvy") publikované v Úředním věstníku EU č. L 54/2013.

        Novým Protokolem je umožněna diagonální kumulace se zeměmi ESVO, Faerskými ostrovy, Evropskou unií, Tureckem, se zeměmi zapojenými do procesu stabilizace a přidružení (Západní Balkán), Moldavskem, Gruzií a Ukrajiny. Kumulaci s jednotlivými zeměmi je možné uplatňovat ode dne, který je uveden v oznámení o splnění nezbytných podmínek pro kumulaci zveřejněném v Úředním věstníku EU (řada C).

        Dodatek I Definice pojmu „původní produkty" a metody správní spolupráce a Dodatek II Zvláštní ustanovení odchylující se od dodatku I Úmluvy jsou publikovány na internetových stránkách původu zboží celní správy. Uvedené Rozhodnutí se použije od 1. ledna 2019.

 

       

 

 

 

 

 


Stránka byla publikována dne: 25.01.2019

Skočit na začátek stránky