CZ EN Translate
Menu

Zákaz navracení cla (duty drawback) v dohodě EU – Kanada (CETA)

​Dohoda mezi EU a Kanadou (CETA) prozatímně vstoupila v platnost dne 21. září 2017 a od tohoto data je možné ve vzájemném obchodě uplatňovat preferenční původ. V čl. 2.5 CETA je stanoveno omezení týkající se režimu navracení cla u dovážených materiálů, které jsou následně začleněny do produktu, který se pak vyváží na území druhé strany v rámci preferenčního sazebního zacházení podle dohody CETA.

Toto omezení však platí pouze tři roky po vstupu dohody CETA v platnost. To znamená, že od 21. září 2020 již ekonomickým subjektům v EU není možné vrátit clo na materiály dovážené do EU, pokud jsou tyto materiály začleněny do produktu vyváženého v rámci preferenčního sazebního zacházení do Kanady.

V budoucnu budou pokyny k CETA aktualizovány tak, aby obsahovaly výše uvedený text.

Pro informaci je níže uveden text článku 2.5 CETA.

Článek 2.5

Omezení týkající se režimů navracení cla, odkladu cla a pozastavení cla

1. S výhradou odstavců 2 a 3 strana nevrátí nebo neodloží clo zaplacené nebo splatné za zboží nepocházející z této strany, které bylo dovezeno na její území, ani nepozastaví jeho placení, je-li výslovně splněna podmínka, že zboží či jeho totožná, rovnocenná či podobná náhrada se používá jako materiál k výrobě jiného zboží, které se následně vyváží na území druhé strany v rámci preferenčního sazebního zacházení podle této dohody.

2. Odstavec 1 se nevztahuje na trvalý ani dočasný režim strany pro snížení, pozastavení či prominutí cla, není-li takové snížení, pozastavení nebo prominutí výslovně podmíněno vývozem zboží.

3. Odstavec 1 se použije až za tři roky po vstupu této dohody v platnost.


Stránka byla publikována dne: 17.09.2020

Skočit na začátek stránky