​Dne 12. 6. 2020 byla v Úředním věstníku EU č. L 186 zveřejněna Dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou.

Dle čl. 3 Rozhodnutí Rady (EU) 2020/753, o uzavření Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou, zveřejněném v tomtéž Úředním věstníku EU, bude den vstupu dohody v platnost zveřejněn generálním sekretariátem Rady v Úředním věstníku EU.

Protokol 1 je publikován na internetových stránkách původu zboží celní správy.


 
Stránka byla publikována dne: 17. 6. 2020
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: