CZ EN Translate
Menu

Dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou

​Dne 12. 6. 2020 byla v Úředním věstníku EU č. L 186 zveřejněna Dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou.

Dle čl. 3 Rozhodnutí Rady (EU) 2020/753, o uzavření Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou, zveřejněném v tomtéž Úředním věstníku EU, bude den vstupu dohody v platnost zveřejněn generálním sekretariátem Rady v Úředním věstníku EU.

Protokol 1 je publikován na internetových stránkách původu zboží celní správy.


Stránka byla publikována dne: 17.06.2020

Skočit na začátek stránky