CZ EN Translate
Menu
 • Úvod
  • Clo
   • Původ zboží
    • Aktuality
     • Brexit - Dohoda o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska

Brexit - Dohoda o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska

Dne 31.12.2020 byla v Úředním věstníku EU č. L 444 zveřejněna "Dohoda o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska".

Kapitola 2 dohody EU - UK je publikována na internetových stránkách původu zboží celní správy.

Upozornění: v článku ORIG.20 je v českém překladu uvedena chyba, místo slova „deklarace“ v poslední části souvětí má být uvedeno slovo „faktura“.

- Celní orgán dovážející strany nesmí zamítnout žádost o preferenční sazební zacházení kvůli drobným chybám nebo nesrovnalostem v deklaraci o původu ani pouze z toho důvodu, že deklarace byla vydána ve třetí zemi.

- The customs authority of the importing Party shall not reject a claim for preferential tariff treatment due to minor errors or discrepancies in the statement on origin, or for the sole reason that an invoice was issued in a third country.

Dne 21.12.2020 bylo v Úředním věstníku EU č. L 431 zveřejněno "Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2163, o provádění pravidel původu, která jsou stanovena v preferenčních režimech Unie, ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko".

Dne 31.12.2020 bylo v Úředním věstníku EU č. L 446 zveřejněno "Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2254, o vystavování deklarací o původu na základě prohlášení dodavatele pro preferenční vývoz do Spojeného království během přechodného období".


Stránka byla publikována dne: 05.01.2021

Skočit na začátek stránky