CZ EN Translate
Menu

Elektronická osvědčení o původu EUR.1 z Norska

Z důvodu nárůstu případů žádostí o poskytnutí preferenčního zacházení na základě elektronického osvědčení o původu EUR.1 z Norska upozorňujeme, že doposud nedošlo ke změně legislativy EU umožňující tato osvědčení akceptovat. Prokazování preferenčního původu při dovozech z Norska se stále řídí Regionální úmluvou (dále jen „RÚ“). Nelze tedy uznat elektronická osvědčení. Ta, přestože jsou vizuálně téměř totožná se vzorem osvědčení v RÚ, nesplňují povinnosti přílohy IIIb RÚ kde se píše, že: „Každý formulář má rozměr 210 x 297 mm; lze připustit toleranci až minus 5 mm nebo plus 8 mm na délku. Použitý papír musí být bílý, klížený pro psaní, nesmí obsahovat dřevovinu a musí vážit nejméně 25 g/m 2. Musí mít pozadí s tištěným zeleným gilošovaným vzorem, aby bylo zjevné jakékoli padělání mechanickými nebo chemickými prostředky.“ To znamená, že vedle rozměru osvědčení a zeleného gilošování musí být také splněna podmínka materiálových vlastností papíru.

V rámci zjednodušení prokazování preferenčního původu z důvodu omezení souvisejících s nemocí Covid 19  lze pouze dočasně akceptovat naskenovaná originální (papírová) osvědčení EUR.1 obsahují všechny povinné náležitosti. Po skončení omezení souvisejících s nemocí Covid 19 je však deklarant na vyžádání od celních orgánů povinen tato originální osvědčení předložit, což v případě elektronických osvědčení není možné.

 

Uznávání elektronických osvědčení je tématem, o kterém se v Evropské komisi jedná, a jejich případná akceptace může v budoucnu nastat v rámci novelizace RÚ. Do té doby lze ale pouze uznávat stávající papírová osvědčení, příp. po omezenou dobu naskenovaná originální (papírová) osvědčení.

Stránka byla publikována dne: 29.04.2021

Skočit na začátek stránky