CZ EN Translate
Menu

Dohoda Evropské unie s Vietnamem (EVFTA) - kumulace s látkami pocházejícími z Jižní Koreje

Dne 23. prosince 2020 Vietnam a Jižní Korea oznámily Evropské unii, že splnily závazek uvedený v čl. 3 odst. 10 písm. b) Protokolu 1 EVFTA. Z tohoto důvodu jsou splněny dvě podmínky uvedené v čl. 3 odst. 10 Protokolu 1 EVFTA a kumulace ve Vietnamu pro tkaniny pocházející z Jižní Koreje, stanovená v čl. 3 odst. 7 Protokolu 1 EVFTA, je použitelná ode dne 23. prosince 2020.

Jak je stanoveno v čl. 3 odst. 9 Protokolu 1 EVFTA, původ tkanin pocházejících z Jižní Koreje bude u vietnamských výrobců deklarován prostřednictvím prohlášení o původu vyhotoveného schválenými vývozci v souladu s EVFTA.

V souvislosti s výše uvedeným vydala Evropská komise v únoru 2021 nové pokyny k EVFTA, kumulace s tkaninami pocházejícími z Jižní Koreje je uvedená v čl. 5.3.3 pokynů. Pokyny jsou dostupné pouze v anglickém jazyce na webových stránkách Evropské komise.


Stránka byla publikována dne: 09.04.2021

Skočit na začátek stránky