CZ EN Translate
Menu

Uplatňování přechodných pravidel od 1.9.2021

​Od 1.9.2021 se uplatňují přechodná pravidla původu mezi Evropskou unií a Albánií, Faerskými ostrovy, Gruzií, Islandem, Jordánskem, Palestinou, Norskem a Švýcarskem.

Evropská komise v současné době mění 21 protokolů o původu mezi zeměmi PEM zavedením přechodných pravidel původu použitelných společně s pravidly Úmluvy PEM, a to na dvoustranném základě do přijetí revidované Úmluvy PEM.

Úředním věstníku EU č. L 164/2021 bylo dne 10.5.2021 zveřejněno „Rozhodnutí Rady přidružení EU–Jordánsko č. 1/2021 ze dne 15. dubna 2021, kterým se Evropsko-středomořská dohoda zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé mění nahrazením protokolu 3 k ní o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce". Tímto rozhodnutím byla oficiálně schválena aplikace přechodných pravidel od 1.9. 2021 mezi EU a Jordánskem. Protokol 3 lze nalézt i na internetových stránkách původu zboží celní správy.

Dle oficiálních webových stránek Evropské komise lze přechodná pravidla od 1.9.2021 aplikovat i mezi EU a Albánií, Faerskými ostrovy, Gruzií, Islandem, Palestinou, Norskem a Švýcarskem, přestože nedošlo k oficiálnímu schválení aplikace přechodných pravidel v Úředním věstníku EU.

Evropská komise vydala k aplikaci přechodných pravidel pokyny, které lze rovněž nalézt na webových stránkách Komise.

Přechodná pravidla budou v platnosti do doby, než bude schválen novelizovaný text Regionální úmluvy. Současná pravidla zůstávají nadále plně v platnosti. Současná i přechodná pravidla původu budou koexistovat a hospodářské subjekty si budou moci vybrat, podle jakých pravidel budou prokazovat preferenční původ. Tato volba bude provedena pro každou zásilku.

K aplikaci přechodných pravidel by se v budoucnu měly připojit i následující státy: Bosna a Hercegovina, Egypt, Izrael, Kosovo, Libanon, Černá Hora, Severní Makedonie, Moldavská republika, Srbsko, Turecko a Ukrajina.


Stránka byla publikována dne: 03.09.2021

Skočit na začátek stránky