CZ EN Translate
Menu

Uplatňování přechodných pravidel od 1.9.2021 – nejnovější informace

​Na webových stránkách Evropské komise je spolu s Pokyny k přechodným pravidlům uplatňovaným od 1.9.2021 možné nalézt nejnovější aktualizaci procesu provádění přechodných pravidel. Informace uvedené na webových stránkách Komise jsou aktualizovány v reálném čase, obsahují a potvrzují mj. seznam zemí, které již uplatňují přechodná pravidla. V případě, že se případ s uplatňováním přechodných pravidel objeví, je nutné na výše uvedeném odkazu ověřit, že daná země přechodná pravidla uplatňuje.

I nadále platí, že v Úředním věstníku EU bylo dosud zveřejněno pouze rozhodnutí, kterým se oficiálně schvaluje aplikace přechodných pravidel od 1.9.2021 mezi EU a Jordánskem, rozhodnutí ostatních zemí jsou v různé fázi postupu zveřejňování. Absence zveřejnění v Úředním věstníku EU však nebrání uplatňování přechodných pravidel, protože jakmile bude písemný postup přijetí přechodných pravidel uzavřen, budou tato rozhodnutí proveditelná zpětně od 1.9.2021.

U zemí, které přechodná pravidla v současné době neuplatňují, ale jsou v procesu jejich přijetí, bude webová stránka Komise bezodkladně aktualizována s uvedením data, od kterého se přechodná pravidla začnou uplatňovat.

Evropská komise doporučuje, aby do zveřejnění všech přijatých rozhodnutí v Úředním věstníku EU byl v případě potřeby uveden odkaz na obsah příslušných pravidel původu, který naleznete ve výše uvedeném webovém odkazu.  


Stránka byla publikována dne: 13.09.2021

Skočit na začátek stránky