CZ EN Translate
Menu

Změna delegovaného aktu k Celnímu kodexu Unie týkající se některých ustanovení k původu zboží

​Dne 10. listopadu 2021 bylo v Úředním věstníku EU č. L 396 zveřejněno "Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1934 ze dne 30. července 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, pokud jde o některá ustanovení týkající se původu zboží".


Stránka byla publikována dne: 01.12.2021

Skočit na začátek stránky